Зелена ИТ работодателска практика: Как да намерите екологично осъзнати компании

Съвременната ИТ индустрия се изправя пред нарастващите предизвикателства на климатичните промени и опазването на околната среда. В този контекст, намирането на зелен ИТ работодател става все по-важно за професионалистите в областта, които искат да бъдат част от устойчивото и екологично осъзнато бъдеще. В следващата статия ще разгледаме как можем да идентифицираме и изберем компании, които се отличават със зелени практики и отговорен подход към околната среда.

1. Изучаване на корпоративната социална отговорност (КСО)*:

Корпоративната социална отговорност (КСО) играе ключова роля в определянето на екологичните практики на дадена компания. Проучете дали потенциалният работодател има ясни и изпълнени стратегии за опазване на околната среда. Гледайте за инвестиции в проекти за възобновяеми енергийни източници, рециклиране и намаляване на емисиите на въглерод.

Пояснение: Компаниите, които са ангажирани с КСО, обикновено публикуват своите инициативи и постижения в областта на екологичната устойчивост.

2. Проучване на енергийните практики:

Зелените ИТ компании активно инвестират в енергийно ефективни технологии и практики. Проучете източниците на енергия, които използва потенциалният ви работодател, и дали има инициативи за преход към възобновяеми източници, използване на енергийно ефективна оборудване и програми за намаляване на енергийния отпечатък.

Пояснение: Енергийните практики са ключов фактор за определението на екологичната ангажираност на дадена компания.

3. Оценка на обработката на електронни отпадъци:

Електронните отпадъци са сериозен проблем за околната среда. Изучете политиката и програмите за управление на електронните отпадъци на работодателя. Зелените компании активно подкрепят рециклирането на електроника и минимизирането на отпадъците, като предлагат възможности за преизползване и рециклиране на стари устройства.

Пояснение: Работодателите, които са ангажирани със справянето с електронните отпадъци, поддържат устойчива и отговорна политика към околната среда.

4. Проверка на зелените сертификати и награди:

Множество организации предлагат зелени сертификати и награди за компании, които проявяват екологична осъзнатост. Търсете информация за зелени награди или сертификати, които евентуалният ви работодател е получил. Това може да бъде индикатор за сериозността на компанията в прилагането на зелени практики.

Пояснение: Зелените сертификати са доказателство за ангажимента на компанията към екологичната отговорност и са често обект на гордост и реклама от страна на компаниите.

5. Консултация с текущи или бивши служители:

Ако имате възможност, поговорете се с хора, които вече са работили в предпочитаната от вас компания. Те могат да ви предоставят ценна информация за вътрешните практики на компанията, включително и нейните зелени инициативи.

Пояснение: Възможността да говорите с хора, които са или са били част от организацията, може да ви предостави реална и честна перспектива от първа ръка.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е понятие, което се отнася до доброволната ангажираност на компаниите да въведат и прилагат политики и практики, които не само отговарят на законовите изисквания, но и вземат предвид въздействието на техните дейности върху обществото и околната среда. Това е начин за предприятията да вложат усилия в създаването на положителни обществени и екологични последици, като се стремят към устойчивост и отговорност в своята дейност.

Елементите на Корпоративната Социална Отговорност  включват:

 1. Социална отговорност:
  • Заетост и трудови практики: Грижа за служителите, справедливи условия на труд, обучение и развитие.
  • Общностни инициативи: Инвестиции и дейности, които подпомагат общността, в която компанията действа.
 2. Екологична отговорност:
  • Опазване на околната среда: Инициативи за намаляване на емисиите на парникови газове, рециклиране, опазване на природните ресурси.
  • Иновации в зелени технологии: Развитие на продукти и услуги, които са екологично устойчиви.
 3. Икономическа отговорност:
  • Добро Управление и Етика: Спазване на високи стандарти на корпоративно управление и етика.
  • Стабилни Икономически Практики: Устойчивост и отговорност във финансовите операции на компанията.
 4. Прозрачност и отчетност:
  • Отчитане на дейностите: Редовно докладване за социалните, екологичните и икономическите въздействия на компанията.
  • Отворен диалог със заинтересованите страни: Сътрудничество и комуникация със заинтересованите страни – служители, клиенти, общност и други.

Заключение:

Намирането на зелен ИТ работодател изисква детайлно проучване и анализ на корпоративните практики и ценности. Като работещ в областта на информационните технологии, вие можете да избирате да работите за компания, която не само се стреми към иновации, но и към отговорен и екологично осъзнат подход в бизнеса. Този избор не само подчертава вашата грижа за околната среда, но и ви дава възможност да бъдете част от по-устойчивото бъдеще на технологиите.

Целта на КСО е да превърне бизнесите в активен участник в обществения и екологичен живот, като допринася за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот. Прилагането на Корпоративна социална отговорност се счита за ключова част от дългосрочната успеваемост на предприятията в съвременната бизнес среда.

2560 1708 Code Academy

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук