9 месечна цялостна програма, създадена за да те подготви да започнеш работа като Junior WEB Back-end програмист.
Програмата е разработена от нашите специалисти и е плод на натрупания ни до момента опит. Включва 3 модула, като всеки следващ надгражда знанията от предишния.

От 0 до ИТ кариера
Java Journey

STEP 1: JAVA JUMPSTART

Четириседмична програма за хора, които никога не са учили програмни езици или искат да опреснят знанията си. Материалът е поднесен разбираемо за напълно начинаещи. Покрива езика Java до масиви и функции. Целта е да видиш дали езикът ти допада и дали изобщо програмирането е твоето нещо. Можеш да гледаш видеата и да решаваш тестовете и задачите в удобно за теб време. След успешно завършване имаш възможност да продължиш със следващата стъпка от програмата – Unlock Java.

Обучението включва 15 видео урока, покриващи материала от това как работи компютърът и как се създават програмите, през типове, променливи,  условни изрази, цикли, функции и масиви. В края на всяко видео има задачи за упражнение и затвърждаване на знанията. Подходяща е за напълно начинаещи.

Модулът изисква около 10 часа ангажираност седмично – за гледане на видео уроците, за учене, писане на задачите.

Цена: 197 лв.  | Изцяло финансиран от Code Academy

 • 15 видео урока върху Basic частта на езика Java;
 • 50+ Задачи за самоподготовка;
 • 10 Теста;
 • Сертификат след завършване на курса;
 • Slack група за задаване на въпроси към ментор.
 • Базови познания по терминологията и принципите на програмиране в Java;
 • Разбиране какво правят програмистите;
 • Лично усещане дали тази професия е за теб;
 • Убеденост дали искаш да отделиш повече време за развитие в тази област.
 1. Как работи компютърът
 2. Как се създават програмите
 3. Структура на Java програмата
 4. Бройни системи
 5. Типове
 6. Променливи
 7. Оператори
 8. Условни изрази
 9. Цикли
 10. Масиви
 11. Методи

STEP 2: UNLOCK JAVA

Осемседмична програма за хора, които са изкарали Java Jumpstart или имат знанията от Java Jumpstart.

С този модул ти даваме възможност да определяш гъвкаво времето си за учене, да имаш достъп до senior програмисти за консултации, подкрепа от група и да се подготвяш със собствено темпо за професионалното обучение в следващия модул, без да напускаш работа или прекъсваш университета си. В Unlock ще научиш основната теория на езика Java включително ООП частта и Java Collections Framework.  Ще получиш теоретични и практически познания по езика Java, така че да можеш да се включиш в професионалния модул за подготовка за кариерен старт и ефективно да участваш в практическите проекти там.

Този модул, освен видео уроци, задачи и тестове, има предвидени и срещи с ментор и лектор, по 1 път седмично или общо 2 фиксирани, задължителни срещи  – за въпроси, код ревю на задачите.Тези срещи ще са с предварително установен график.

За да ти бъде максимално полезно обучението, ще трябва да се фокусираш и да отделяш време за видео уроците, за учене и писане на код. Модулът изисква поне 20 часа ангажираност седмично за учене, писане на домашни, срещи с лектор и ментор.

Цена: 860лв.

 • Прием без входящ изпит, ако имаш изкаран модул Java Jumpstart;
 • Видео уроци за теорията;
 • 200+ задачи за самоподготовка;
 • Достъп до записи от менторски и лекторски срещи;
 • Тестове за проверка на прогрес;
 • 1 път седмично среща с ментор за ревю на задачи;
 • 1 път седмично среща с лектор за въпроси по новия материал;
 • Slack група за връзка с ментор и лектор;
 • Сертификат след завършване на курса.
 • Задълбочено разбиране на принципите на програмиране с Java;
 • Сериозна практическа и теоретична школовка, която ще ти позволи да се включиш веднага в писане на проект в следващия модул от програмата;
 • Гъвкавост при определяне на часовете за гледане на лекции и решаване на задачи;
 • Обратна връзка от човек по личния ти код на груповите срещи;
 • Умения за четене на чужд код;
 • След този модул ще си готов да продължиш с практическото си обучение и добавяне на инструменти и frameworks, за да си достатъчно подготвен да започнеш кариера.
 1. Преговор на Java Basic
 2. Списъци
 3. Методи
 4. ООП – как работим с обекти
 5. Създаване на класове
 6. Конструктори
 7. Атрибути и методи на класа
 8. Пакети
 9. Контрол на достъпа
 10. Java Beans % Pojo
 11. Object composition & наследяване
 12. Object – супергероят на обектите
 13. Методи на изброимите типове
 14. Cast на обекти. Wrapper типове
 15. Интерфейси
 16. Абстрактни класове
 17. Вложени, вътрешни, локални и анонимни класове
 18. Изключения и assertions
 19. Въведение в колекции

STEP 3: JAVA MASTERY PROJECTS

Шестмесечна много интензивна програма, след която ще си напълно подготвен да стартираш кариера като Junior Web Back-end програмист с Java. Ще наблегнем основно върху писането на проекти и симулация на реалната работна среда. Нужно е да имаш стабилната основа от Unlock Java, за да можеш да се справиш с темпото. Модулът изисква минимум 40 часа ангажираност седмично – за учене, писане на код, код ревюта и срещи.

Включените в обучението технологии са подбрани в съответствие с изискванията и търсенето на пазара. Освен Java, ще изучаваш Spring BOOT и бази данни, инструменти за програмиране и методи за работа. Това е необходимият минимум за старт на кариера като junior програмист. Модулът е ориентиран към много практика, работа в екип и писане на проекти.

Този модул, освен видео уроци, задачи и тестове, отново има предвидени и срещи с ментор и лектор, на седмична база – за въпроси, код ревю на задачите. Също така сме предвидили разработка на проекти по реални бизнес задания. Финалният изпит на модула е презентация на проект пред ИТ фирми – партньори на Code Academy. Ще те подготвим и за интервютата, на които ще ти съдействаме да отидеш.

Твоята инвестиция е на стойност 3500 лв. Има и вариант за разсрочено плащане.

 • Прием без входящ изпит при успешно изкаран модул Unlock Java с минимум 70% успеваемост
 • Видео уроци за теорията
 • Проекти по реални бизнес задания
 • Достъп до записи от менторски и лекторски срещи
 • Тестове за проверка на прогрес
 • 2 пъти седмично среща с ментор за код ревю (задачи, проекти)
 • 1 път седмично среща с лектор
 • Занятия по ефективна комуникация
 • Slack група за връзка с ментори и лектори
 • Презентация на проект пред бъдещи ИТ работодатели
 • Сертификат след завършване на обучението
 • Подготовка за интервю
 • Стабилна практическа подготовка и комплекс от знания, необходими, за да се явяваш успешно на интервюта за Junior програмист – работа със сорс контрол системи, умения за работа с туулове, умения за работа с програмен език и неговия фреймуърк, бази данни, умения за участие в разработване на комплексен софуер, симулация на реален работен процес
 • Умения за работа в екип и комуникационни умения
 • Утвърдена система за придобиване на знания – теоретични и практически
 • Подпомагане от опитни ментори, работещи в момента като програмисти.
 • Обучение за цялостно представяне пред работодатели
 • Представяне пред потенциални работодатели
Теми, включени в обучението:
 1. Object – Супергероят на обектите
 2. Вложени, вътрешни, локални и анонимни класове
 3. Java Collections Framework
 4. Процеси и нишки
 1. Object – Супергероят на обектите
 2. Вложени, вътрешни, локални и анонимни класове
 3. Java Collections Framework
 4. Процеси и нишки
 1. Въведение в “лова” на грешки (debugging)
 2. Въведение в Maven
 3. Въведение в Javadoc
 4. Въведение в Logging със Slf4j
 5. Въведение във version control
 6. Какво е Spring Framework?
 7. Когато OOП не е достатъчно – въведение в Dependency Injection
 8. Spring MVC – The web companion to Spring
 9. Spring Boot = Spring Framework made simple. * Spring Boot * Spring Boot Initializer * Spring Boot Starter * Our first project with Spring Boot Data Rest *
 10. Web is not just web pages – The HTTP protocol * Transferring data – plain text, xml, json, html * Intro to REST * OpenAPI for documenting REST services
 11. Architecture of a Spring Boot Project
 12. Validating data
 13. Storing data without SQL – intro to Spring Repositories
 14. Testing spring boot projects
 1. Въведение в БД – архитектура, езици, теория на релационните бази данни, базови понятия.
 2. Въведение в SQL – въвеждане, промяна на данни и изтриване на записи
 3. ANSI SQL – Select, клаузата where, оператори, LIKE, IN, BETWEEN изрази, ORDERED BY, агрегатни функции, клаузи HAVING и GROUP By. Вложени заявки.
 4. ANSI SQL оператори – обединения на заявки, външни свързвания, вътрешни свързвания – JOIN, UNION, INTERCEPT, EXCEPT.
 5. Съхранени процедури и тригери- капсулиране, създаване и изтриване.
 6. Индекси и виртуални таблици (INDEXES and VIEWS)
 7. Aliases и синоними. Схеми, Tablespaces. Вградени функции
 8. Логически, аритметични побитови оператори. User defined оператори.
 9. Sessions, Transaction and Locks – основни оператори, параметри на сесия, ACID check, transactions
 10. COMMIT, ROLLBACK вложени транзакции, дистрибутирани транзакции.
 11. Ansi SQL Security

Какво ни прави по-различни?

Code Academy помага на хора, желаещи да започнат работа като програмисти, които са учили в университет или курсове (имат някаква основа), но не се чувстват достатъчно подготвени технически, практичести и комуникационно, не знаят какво да очакват от интервютата и изискванията на работното място и не са сигурни дали ще се справят с предстоящата промяна и биха искали да имат гарантирана система за обучение, която да ги подготви, без да им отнема няколко години и лутане какви технологии е необходимо още да знаят.

Това, което ни отличава от останалите академии е, че обученията ни включват няколко програмни езика, технологии и инструменти за работа с тях, интензивни са, събрани са в 6 или 12 месеца, в зависимост от натовареността, която можеш да си позволиш. Това, което още ни отличава, е подкрепата и приятелската атмосфера, която създаваме в академията, менторите и широкия екип от специалисти, с които работят курсистите ни. В курса на обучение наблягаме изключително много на практическите проекти, екипната работа, уменията за комуникация с различни типове хора. Помагаме на всеки курсист с индивидуална подготовка за интервю и изготвяне на профил,  автобиография и личностното му представяне.

Благодарение на това курсистите ни са готови да започнат успешно работа след завършване на обучението си.

Гарантирана система за обучение

Проекти

По време на третия модул от програмата пишеш основно проекти в екип, ръководен от опитен ментор. Това те подготвя за реалния работен процес в ИТ компанията.

Срещи с лектор

Нашите лектори са програмисти с години практически опит. Те ще те преведат със сигурна крачка през сложната материя на програмирането и ще те насочват винаги в правилната посока.

Ментори

Те ще проверяват домашни и ще са до теб когато пишеш проектите.  Ще работиш с тях по време на втория и третия модул. Те ще ти съдействат с насоки, добри практики, добра дума и ще следят да спазваш сроковете.

Гъвкавост

Учиш теорията с видеа, упражняваш се със задачи. Определяш сам дневната си натовареност, съобразено със сроковете, които са ти поставени.

Фокус

Менторската програма ти дава цел, върху която да се фокусираш. При нас за всяко нещо ще имаш срок и ще следим сроковете да се спазват. Ще учиш технологии, с които в последствие да започнеш работа, няма да трупаш знания за обща култура.

Лично отношение

Ние сме един сплотен екип и се грижим за новите хора като за свои.  Ще бъдем до теб на всяка една крачка, ще те подкрепяме и ще съдействаме за твоя успех. От теб се очаква единствено да учиш и да си сериозен, другото остави на нас.

Комуникационни умения

Опитът ни показва, че основополагащо за изграждането на успешна кариера, дори и в ИТ сферата, са комуникационните умения. Затова заедно с техническите умения, в нашето обучение ние залагаме и на развитието на уменията за работа в екип, комуникация с различни типове хора, приоритизиране на задачите и планиране на личното време.

Екипът, който ще работи с теб за твоя успех!

Специалист с Java, SPRING Boot,
C++, C, C#

Стефан Василев

Специалист с Java и SPRING Boot

Светлана Пройчева

Мениджър обучения

Галина Николова

Специалист със SQL
и PL SQL

Димитър Чакъров

Ментор

Надежда Христева

Прогрес мениджър

Анна Василева

Специалист по комуникационни
и мениджърски умения

Катя Великова

Ментор

Ваня Пешина

Специалист по комуникационни умения и обучителни похвати

Стела Тодорова

Оперативен мениджър

Йоана Йонова

Завършили курсисти

споделят

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук