Сорс код – може ли да бъде разбираем?

Хубавият сорс код отговаря на две важни изисквания. Първо, той е правилно написан и изпълнява зададения по спецификация краен резултат. Второ, той е лесен за четене и дописване от други програмисти, освен автора си.
Разбираемият сорс код, който е добре изтестван, прави лесни рефакторирането, разрастването и модифицирането на системата. Такъв код формира солидна база, в която програмистите не се страхуват да правят промени и тези промени стават бързо.

Писането на код е социално занимание – правят го екипи от хора. Сорс кодът, написан от един програмист, не съществува сам за себе си в пространството. Той се чете и често се дописва от други програмисти. За да го модифицират, те трябва първо да го разберат.

Какво става, ако кодът не е добре написан?

Грешките в кода се откриват сравнително лесно. Но нечетимият и неразбираем код може да остане незабелязан много дълго време. Докато друг колега програмист, който се опитва да оправи бъг или да добави нова функционалност, не попадне на него и не се опита да разбере какво прави този сорс код преди да го допише. Ако не разбере правилно и недвусмислено, ще последват редица проблеми. Неразбираемият код може да бъде използван за нещо, за което не е бил предвиден, и някоя функционалност на програмата може да спре да работи.

Поставя се началото на модел, който води до все по-голямо влошаване на качеството на кода. Програмистът, който се опитва да дописва неразбираем код, губи много време в опити да разбере как работи кодът. Вместо да го направи по-ясен и лесен за четене, той прави съвсем малки промени (за да не счупи нещо) и резултатът е дори още по-неразбираем код. Следващият програмист губи още повече време да разбере какво прави кодът, изнервя се, преписва кода или го пренаписва изцяло. Така се появяват нови грешки или старите биват преписани. Работата на екипа се забавя, спира развитието.

Какво означава разбираем сорс код и как да го постигнете?

Вероятно всеки програмист има свой отговор на този въпрос. За Code Academy и CODIX това означава код, който е лесен за четене и ясен, който може лесно да се дописва и модифицира от други програмисти, освен от автора си. Можете да го постигнете и ние ще ви научим как.

Принципи, които ще ви помогнат да пишете разбираем сорс код

Те са безброй, тук ще се спрем само на най-основните:Единична отговорност. Всички градивни елементи на кода – класове, методи, променливи – следват принципа „един елемент прави едно единствено нещо“. По този начин за четящия е по-лесно да разбере какво именно е това нещо. Съответно е по-ясно, при евентуален проблем, коя част от кода трябва да се промени.

Добра структура

Кодът е лесен за четене, ако е логично структуриран и последователен – с функции, класове, модули.

Имената са красноречиви

Имената на класовете, функциите и променливите улесняват четенето и разбирането на сорс кода. Имайте предвид, че код с добри имена е плод на много усилия от страна на програмисти, отделили много време за постигането им.

Простота и конкретност

Софтуерът е достатъчно сложен. Кодът, на който е написан, трябва да е възможно най-прост и конкретен. Програмистите не използват много въображение, когато пишат, и гледат да избягват излишното усложняване на нещата. Функциите обикновено са кратки и лесни за четене. Класовете също не трябва да са прекалено големи.

Коментарите обясняват „защо“, а не „как“

Повечето код би трябвало да се разбира от самосебе си. А коментарите да запълват само евентуални празноти.

Рефакторинг (преработка на код)

Базите с код растат. Когато простият клас получи повече отговорности, той също пораства и става по-сложен. Разбираемите бази са такива заради постоянно рефакториране. Новият сложен клас може да бъде разделен на няколко части или променен така, че да остане лесен за четене.

Добре изтестван

Добре изтестваният код може да бъде променян лесно и без страх, че нещо в него може да спре да работи. Тестването с автоматизирани тестове помага на кода да остане разбираем. Без тестове, рефакторирането става много рисковано и програмистите може да спрат да го правят. С тестове няма причина да не бъдат правени дори и големи и рисковани рефакторирания, благодарение на които кодът да остава все така разбираем и лесен за разчитане.

Най-добрата проверка дали сорс кодът ви е лесно четим, е да го покажете на други програмисти за мнение. Помолете ги да споделят дали го намират за ясен. Нека могат да ви задават въпроси. Ако кодът е разбираем, ще има малко или никакви въпроси. Обърнете специално внимание, ако забележите, че някой изобщо не е разбрал какво сте написали и задава много въпроси. Всеки въпрос или нещо неясно ви отваря възможности да направите сорс кода си по-разбираем.

Ако и вие и други програмисти сте съгласни, че сорсът е разбираем, значи сте на прав път. Изброените по-горе принципи биха ви помогнали да направите кода още по-разбираем и ясен. Фокусирайте се върху това вашият код да е ясен за вас и за хората, с които работите.
Има много източници на информация по темата как да пишем разбираем код и начини да направим кода по-ясен. Препоръчваме ви тази статия.

 

626 469 Code Academy

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук