Как се създава компютърна програма – 3 част. Програмистите

Най-сетне на сцената се появяват програмистите. В тази статия ще разкажем в какво се състои тяхната задача и какви са качествата, които ги правят успешни.

Когато софтуерният архитект е готов, в процеса се включва ръководителят на програмистите. Съвместно двамата разписват план как ще се изпълнява проектът, в зависимост от логиката на самия проект. Например няма как да направиш Front-end без да имаш база, от която да се взимат данните.

Когато строиш сграда, първо се полагат основите. И при софтуера има логична последователност на действията.

От ръководителя зависи да се направи план за изпълнение във времето и той се грижи планът да се изпълнява (доколкото това е възможно). Той решава колко екипа от по колко програмиста ще работят. Той определя през колко време и какво ще пишат. После прави диаграма кое след кое ще се случи. Задава примерни срокове за програмната разработка на всяка една стъпка. Тези примерни срокове за важни както за планиране на самата софтуерна разработка, така и за калкулирането на цената на програмата.

И накрая, но не на последно място, ръководителят на програмистите разделя голямата задача на много малки задачи, които разпределя на програмистите, като се съобразява с техния опит и ниво. Junior програмистите получават по-лесни задачи, а Senior, съответно, най-трудните. Той прави и периодични срещи с екипите, за да се информира за хода на изпълнението на задачите.

Програмистите

С тяхната работа започва писането на кода – производството. Програмистите трябва да преведат архитектурата на „езика на машината“, така че тя да изпълни първоначалната спецификация за клиента.

Когато до програмиста стигне неговата част, независимо дали е младши или опитен, всичко в нея трябва да е дефинирано предварително. Работата му не е да мисли как да решава проблемите (да избира начина, по който ще се изчисляват лихвите, например), а да създаде сорс код, с който еднозначно да каже на машината какво да прави.

Програмистът трябва да седне и да опише по възможно най-добрия начин даденото му решение, да напише добре подреден код с коментари и лесно разбираем за останалите. Ето защо, ако бъде открито нещо по архитектурата, което не може да се изпълни, тя трябва да се върне за преработка.

Успешният програмист разбира какво точно се иска от него и спазва основната аксиома в програмирането.

Тя е „keep it simple”.

Да пишеш такъв код, че когато друг човек седне да работи с него, да може да го дописва, да го развива и да поддържа софтуера. Ако сорс кодът е добре написан и е ясен за следващия колега, който седне да пише по него, той ще живее и ще се ползва дълги години.

Обогатяването му, редактирането му и използването му отново стават лесни и помагат на екипа да е ефективен.  Има програми, които живеят десетки години. Хубаво е винаги да се мисли, че софтуерът може да се ползва дълго и как той ще се поддържа. Затова и кодът се пише съобразно с това правило.

Методи на разработка

Има различни методи на разработка, но в общия случай на всеки програмист се дава да „коди“ някакво парченце от цялото, което той трябва да напише. После той проверява как работи то само по-себе си. Той трябва да има предвид, че парченцето трябва и да сработи в един момент с другите парченца, написани от другите програмисти.

Ето защо екипите се събират често, за да коментират кой докъде е стигнал и всички да са в течение как върви работата на останалите. Тези срещи са изключително важни за работата на всеки един и за създаването на добър краен програмен продукт.

Ако екипната работа не е на ниво, няма да се получи желаният резултат. Затова и много важни умения, които успешният програмист притежава, освен използването на език за програмиране, са:

  • умение да презентира работата си;
  • да обясни на екипа и на шефа си свършеното;
  • да разбере свършеното от останалите;
  • да се съобразява с тях и да спази сроковете, които има, за да не бави и обърква работата на своя екип.

В етапа на разработката способността за работа в екип е високо ценено и необходимо умение, което всеки програмист, независимо дали Junior или Senior, е задължително да притежава.

Junior програмистите

Обикновено от тях не се иска експертно познание. Младшите програмисти са хора, които имат малък или среден опит. Те трябва да се вслушват в съветите на програмистите и Senior програмистите.

За да растеш в йерархията, трябва да натрупаш опит поне 1-2 години. Трупането на опит неминуемо е свързано с правене на грешки и това е съвсем в реда на нещата.

За да стане програмист, младшият трябва да направи определен брой типови грешки, да се поучи от тях, да участва в 1-2 проекта, да види как се програмира, да му откриват бъгове и той да си ги оправя. Това е придобиване на опит в програмирането.

Професията на програмиста може да се огледа и като занаят – има степени, определящи се от опита и майсторството: чирак, калфа и майстор. Как чиракът разбира, че е станал калфа? Когато младшият програмист вече е качил нивото, започва да получава по-сложни задачи и, естествено, това има цифрово изражение във възнаграждението му.

Senior програмистите

Това са виртуози, които владеят коденето до съвършенство. Те могат да изпълнят и най-трудните задачи, високо платени са и много търсени. Senior се става след години опит и постоянно надграждане на познанията, много труд и много учене.

За да си наистина добър и търсен програмист, трябва непрекъснато да се стремиш към развитие и да учиш нови езици за програмиране, нови конструкции и по-оптимални начини да си вършиш работата по най-добрия възможен начин.

Ако искаш да станеш програмист и да растеш успешно в йерархията на фирмата, първо трябва да преминеш дълъг процес на обучение. Можеш да кандидатстваш за нашите курсове за професия Junior програмист, които ще те подготвят с необходимите познания за професията. Ако преминеш успешно входящите тестове, обучението ти ще е безплатно. И кариерата ти ще започне в CODIX – един от световните лидери в разработката на финансов софтуер.

2560 2560 Code Academy

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук