Как да изградим стабилен и надежден екип

Днес ще ви запознаем с концепцията за lifelong development (цялостно развитие). Както подсказва името на концепцията, тя представлява непрекъснат процес на учене и развитие на уменията и знанията на всеки служител. Компаниите, които залагат на цялостното развитие на своите служители успяват да създадат ангажиран и мотивиран екип и да задържат служителите за много по-продължителен период.

Какво представлява концепцията за цялостно развитие?

Lifelong development е подчинена на идеята, че ученето и развитието са непрекъснат процес, който не завършва с получаването на академична степен или настъпването на определена възраст. Тази концепция подчертава значението на непрекъснатото учене и самоусъвършенстване. Това включва личното  и професионално развитие на служителите по време на тяхната кариера. Инвестирайки в дългосрочно обучение и развитие на служителите, компаниите успешно  повишават тяхната адаптивност и иновативност, а това води до по-голяма конкурентоспособност и успех на пазара.

Човекът като основна единица на екипа

Грижата за екипа и за всеки негов член е съществена част от успешното управление на всеки бизнес. Това не само повишава удовлетвореността на служителите, но и допринася за по-висока мотивация и по-добра работна среда. Създаването на място, на което всеки се чувства ценен и уважаван, води до по-голямо ангажиране и посвещение. Когато разбираме и искаме да отговорим на индивидуалните нужди на служителите, ние трябва да предоставим подходящи програми за личностно и професионално развитие, както и да подсигурим адекватни здравни и социални услуги. Подобряването на взаимоотношенията в екипа също играе важна роля. Помислете как да помогнете за изграждането на доверие и уважение между колегите. Когато всеки отделен човек в компанията се чувства на мястото си, цялата компания ще започне да се развива в правилната посока.

Нуждата от ясна мисия и ценности, които служителите да споделят

Мисията и ценностите на една компания са още една част от основата на всеки стабилен и надежден екип.Една от първите стъпки е формулирането на ясна и вдъхновяваща мисия на компанията. Важно е всеки служител да разбира Защо съществува компанията, каква е нейната мисия, как ще направи света по-добър и как неговата работа допринася за постигането на тази мисия. За да се постигне това, всеки трябва да е добре запознат с целите и очакванията, както и редовно да се припомня ангажимента на компанията към тези цели. Наличието на мисия дава усещане за значимост и удовлетвореност на всеки от членовете на екипа и повишава мотивацията му. Ясните мисия и цели на организацията помага на служителите да видят своя принос в по-голямата картина, което води до по-голяма мотивация и вдъхновени в тяхната работа. Знайте, че най-лоялните ви служители припознават мисията и ценностите на компанията като свои.

Разработване на процедури

За да работи успешно, всяка компания трябва да създаде и следва свои процедури и правила. Това осигурява последователност и високо качество на работата на всеки екип и в частност всеки служител. Чрез документираните процедури служителите ясно разбират своите задължения и как точно трябва да изпълняват своите задачи по начин, който е и ефективен, и ефикасен. Така се създава рамка, която предпазва от допускане на грешки и улеснява значително ежедневната работа, делегирането и комуникацията. Освен това, наличието на ясни процедури значително облекчава процеса на обучение на нови служители, като им предоставя точен и разбираем наръчник за работа. Това води до по-бързо адаптиране в работната среда и повишава общата продуктивност в компанията.

Подкрепа за личностно и професионално развитие

Знаете ли, че според LinkedIn 2023 Workplace Learning Report посочената причина №1 за напускане на работа е липсата на развитие? За да поддържате мотивацията и ангажираността на вашите служители, е нужно да им предоставите план за развитие, съобразен с техните таланти и нужди. Всеки план може да включва обучения, семинари, конференции или дори вътрешни курсове, които да помогнат на служителите да придобият нови умения или да усъвършенстват съществуващите. Поощряването на служителите да поемат по-големи отговорности и да се стремят към по-високи постижения също може да допринесе за тяхното лично и професионално развитие. Това не само увеличава техните умения, но и стимулира тяхното чувство за принадлежност към компанията. Служител с висока принадлежност е мотивиран и готов да допринася максимално за общите цели и мисията на вашата компания.

Изграждането и задържането на стабилен и надежден екип изисква стратегически подход и инвестиции в развитието на служителите. Следвайки принципите на Lifelong development и осигуряването на ясна мисия, стандартизирани процедури и подкрепа за развитието на всеки отделен служител, компаниите могат да създадат работна среда, която не само привлича таланти, но и ги задържа дългосрочно. Това в крайна сметка води до успеха на всяка голяма компания. А вие? Какво правите за успеха на вашата компания?

Искате  повече идеи, подробности и работещи инструменти?


Свържете се с нас

2560 1708 Code Academy

Даниела има над 6 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Александър има над 20 години опит в информационните технологии. Завършил е успешно над 25 проекта базирани на Java, JavaScript, SQL, Pl/SQL и Python технологии. В момента работи като консултант в областта на Quality Assurance и Information Security за водещи финансови институции в Европа. Сертифициран ISTQB Advanced Level, SCRUM Master, PRINCE2 и ISO27001 ISMS Information Security Lead Auditor.

Анастас е програмист с над трийсетгодишна практика. Участвал е в разработката на много проекти за телекоми, финансови институции, игри и други бизнес системи. Две години от кариерата си е бил университетски преподавател. Днес предпочита да програмира на С++, но има голям опит с Java, Python, C, Pro*C, PL и PL SQL. За него всеки език за програмиране е само още едно изразно средство, което му помага да си свърши работата. Анастас притежава умението да предава на разбираем език и най-сложната материя. За него няма тайни в програмирането и той с удоволствие ще те води в първите ти стъпки от обучението.

Валентин е Java програмист с повече от 20 години опит. Специалността му е Java & SPRING. Работил е по много и разнообразни проекти. Можеш да разгледаш Linkedin профила му за повече информация. Едно от нещата, които най-много обича, е да преподава. Успешно води курса за професия Back-end Junior Developer с профил Java в първия сезон на CODE ACADEMY и спечели симпатиите на курсистите с неподправения си стил и разбираемия начин на преподаване.

Елена е  програмист с близо седем  години професионален опит. Завършила е висшето си образование в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информационни системи“- степен Бакалавър. По време на следването си Елена е била и асистент преподавател за повече от една година – Programming Fundamentals & OOP in C++. Към днешна дата е част от екипа преподаватели към избираемата дисциплина  “Разработка на Front-End Web” във ФМИ към Софийски Университет „Климент Охридски“. Извън преподаването и програмирането, дизайнът е нещо, с което обича да се занимава през свободното си време.

Разработвала множество проекти през годините, Елена има желанието да предаде знанията си на тези, които тепърва тръгват по нейните стъпки.

Иво е софтуерен инженер с над осем години професионален опит. Завършил e висшето си образование в Технически Университет – София, специалност “Компютърно и софтуерно инженерство” – степен Бакалавър. Той води и обучава екипи от програмисти повече от 5 години. Работил по множество големи проекти в сферата на Blockchain, Fintech, Real Estate. Към днешна дата управлява компания за разработка на софтуер и софтуерни консултации. Има страст към високите скорости, като редовно може да го намерите на пистата, било то с картинг или личния му автомобил.

Петър е програмист с повече от 9 години опит. Определя себе си като нестандартен софтуерен инженер. Опитът му е изцяло ориентиран около Python като преминава през различни софтуерни проекти в пътя си дотук. Стартира работа в сектора на шега, по-време на подготовката си за държавен изпит по Финанси. От тогава досега вярва, че най-красивото нещо на професията на програмиста е, че можеш да учиш всеки ден и, колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш, че имаш още много за учене. Да решава бизнес проблеми посредством програмни решения е нещото, което го кара да се усмихва всеки ден. Споделя, че когато получава предложение да води курс в Code Academy, не се и замисля, а се съгласява да влезе в това предизвикателство веднага. “Изключително важно е да трупаш знания, но е дори по-важно да ги споделяш с хората, които имат интерес към тях.”

Светлана е специалист с Java и Spring, но познава още езиците C, C++, VB, JS, HTML, CSS и SQL. Има над 5 години професионален опит в разработката на различни проекти. “Обичам да преподавам, защото помагайки на младите колеги да развият уменията си в разработката на софтуер, успявам да организирам и систематизирам по-добре собствените си знания. По този начин израстваме заедно!“ – казва тя. Опитът й като лектор е повече от 10 години, като в момента освен водещ на модула Spring Boot, тя преподава и в ТУ София – университетът, в който е придобила бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стефан е софтуерен архитект, с повече от девет години практически опит като програмист. Той има отлични познания в богат пакет от технологии, сред които Java и Spring. Стефан е вдъхновяващ и обича преподаването, с което се е занимавал също, като хоноруван асистент в ТУ София. В свободното си време чете, плува и играе комютърни игри. От него ще можеш да почерпиш целият извор от знания, който ти е нужен за твоята кариерна реализация.

Йо има повече от 12 години опит с управление на проекти и екипи. Проектът Code Academy e без съмнения нейният най-любим сред тях. Срещата от близо с програмирането и хората, които са или искат да станат програмисти, тя счита за преломен момент в кариерата си. Поради липса на по-подходящо сравнение, ще сравним този момент с любов от пръв поглед 😊 За нея няма нищо по-хубаво от това да вижда как обучаващите се в академията постигат целта си – да се реализират след края на обучението. И тя работи с цялото си същество в тази посока.

Ани е ентусиазирана и силно мотивирана личност. Има икономическо образование, но страстта й е динамичната работа в областта на човешките ресурси. Обича да комуникира с будни и образовани хора и целта й е да улесни навлизането им в ИТ сектора, като насърчава прогреса и успеха им. Тя е човекът, който ще върви редом с теб по време на обучението ти и ще размаха пръст при нужда. Твоят успех е нейната мисия.

Галя има образование в областта на финансите и дългогодишно приятелство с числата, но винаги е била привлечена от работата с хора и комуникацията е нейното нещо. Работи с екипа на академията по различни проекти от 12 години и приема проекта Code Academy като лична кауза. Вдъхновява се от възможността да подкрепи всеки, пожелал да промени живота си и да стане програмист. Готова е винаги да помогне с мотивацията на тези, които са загубили увереност и имат нужда от приятелско рамо и подкрепа.

Ваня е ментор в нашата програма. Работи като програмист от три години с Java + Spring, Golang, TypeScript + Angular. Да предава своите знания на тепърва прохождащи в сферата е нейно призвание. В свободното си време чете книги и помага на бездомни животни. Има три кучета, които е осиновила. Ваня винаги ще бъде до теб, за да ти помогне да се сбориш успешно с бъговете в кода, който пишеш.


Търсете тук