ИТ собствен продукт или ИТ аутсорсинг?

Аутсорсингът на ИТ (информационни технологии) започна през 80-те години на миналия век и продължава да доминира в индустрията. Днес започваме да виждаме как нещата се променят , тъй като все повече и повече компании искат да разработват собствен продукт  и гледат на ИТ като на стратегическа функция, достойна за вътрешни ресурси и ангажираност.

Решението дали ИТ услуги да бъдат вътрешни със собствен продукт или извършвани от външни изпълнители е от важно значение и няма правилен отговор.

За по-големите ИТ компании, често има смисъл да разработват собствен продукт. За компании с по-малко ресурси, аутсорсингът се явява като по-подходящата опция. Но какво да кажем за компаниите по средата? Какъв е най-добрият вариант за тях?

ИТ функцията в средно голяма компания

В повечето средно големи компании ИТ играе важна роля. Основните ИТ функции включват:

 • Операции в центъра за данни;
 • Разработка на приложения;
 • Поддръжка на ИТ служители;
 • Поддръжка на крайния потребител.

В тях операциите на центровете за данни често се разглеждат като стока. Въпреки това, тъй като софтуерът като услуга (SAAS) и облачните модели продължават да доминират, центровете за данни не са толкова важни, колкото бяха преди. А що се отнася до поддръжката на потребителите, автоматизацията започва бързо да заменя човешката поддръжка и променя начина за аутсорсване на тази функция.

Набор от ИТ професионални умения

Много компании започват да гледат на ИТ като на стратегическа функция. ИТ специалистът трябва да притежава уникален набор от умения:

 

 • Гарантиране на качеството, което е от основно значение за разработването на софтуер и системи.
 • Документация за отбелязване на процеси и продукти за колегите ИТ професионалисти.
 • Бази данни, тъй като те са в основата на повечето софтуерни програми.
 • Мрежи, защото всичко е свързано и разбирането им е от ключово значение за отстраняването на проблеми.
 • HTML, за кодиране на уебсайт в краен случай.
 • Microsoft Office, тъй като е от ключово значение и е широко разпространено на работното място.

Допълнителните умения, често желани от ИТ специалистите, включват:

 • Програмиране/разработка на приложения
 • Управление на проекти
 • техническа поддръжка
 • Управление на сигурността
 • Разработка на уеб сайт
 • Бизнес разузнаване/аналитика

 

Плюсове и минуси на аутсорсинг на ИТ

Сега, след като разгледахме ИТ функциите в повечето организации и желания набор от  умения, нека се потопим в някои предимства и недостатъци на аутсорсинг на ИТ:

Предимства:

 • Оперативни разходи. Аутсорсването на която и да е функция в организацията намалява разходите, свързани с наемането на служители, които да изпълняват тази функция. Компанията може да има по-малко разходи и да спечели предимства, като групови покупки, за необходимия софтуер чрез техния ИТ доставчик.
 • Освобождава вътрешни ресурси. Ако ИТ не е централна за конкретния продукт или услуга, може да има смисъл да се аутсорсне на външен изпълнител и да се освободят ресурси за ключови вътрешни функции. След това ще останат повече средства за други елементи, пряко свързани с продукти или услуги на компанията.
 • Наемане на експерти. Аутсорсингът има смисъл, когато компанията се нуждае от екип от ИТ експерти, които да се справят със специфичните нужди. Фирмите за ИТ аутсорсинг често работят усилено, за да наемат и задържат най-добрите и умни ИТ специалисти, предавайки този опит на компания, която търси външни изпълнители.
 • Намаляване на риска. Технологията за управление на бизнес може да бъде скъпа. Доставчиците на ИТ аутсорсинг работят с множество клиенти и са в крак с най-добрите практики и софтуер, което може да намали рисковете за компанията.
 • Конкуренция с други компании. Аутсорсингът на ИТ може да помогне на компанията да получи достъп до технологични ресурси, за да се съревновава с по-големите си конкуренти – ресурси, до които иначе не биха могли да получат достъп. Това може да създаде по-равнопоставени условия между големите и по-малките компании.

Недостатъци:

 • Правилният продавач. Намирането на подходящия доставчик за аутсорсинг на ИТ е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Тъй като ИТ засяга всичко в повечето организации, трябва да се намери доставчик, който е подходящ за всички нужди и фирмената култура.
 • Загуба на контрол. Дори когато се възлага ИТ на външни изпълнители, компанията не може (и никога не трябва) да се отдалечава от ИТ функцията. Ще има нужда от служител, който е запознат с ИТ, за да наблюдава доставчика и да се увери, че прави това, за което е нает.
 • Престой. Добрият ИТ доставчик ще има план за бързо реагиране при извънредни ситуации. Въпреки това, нуждите на по-голям клиент може да имат предимство, изтласквайки въпросната „спешна ситуация“ на заден план.
 • Познаване на мрежата. Вътрешният ИТ ще бъде по-добре информиран за мрежата на компанията. Ако се използва аутсорсинг,  външният специалист ще се нуждае от време, за да се развие и да я научи.
 • Сигурност и отговорност. Привличането на външна компания може да направи проблемите около информацията и сигурността по-голяма отговорност. Това потенциално е по-голям проблем при използване на чуждестранна компания, където законите относно поверителността и сигурността може да са различни. Важно е да се задават много въпроси относно това как продавачът ще защити чувствителните данни, включително информацията за служителите и информацията, свързана с продукта.