fbpx

3. Видео и презентация от среща № 4 13.01.2020 – типове данни и променливи