fbpx

Видео от среща №15 28.01.2022 – Указатели. Динамично заделяне на памет; Масиви от указатели. Аргументи на командния ред