fbpx

Видео от среща №5 16.12.2021 – Променливи, константи, низове, литерали. Видимост и продължителност на живот на една променлива.