fbpx

Обучение Junior Developer със C, Python, Linux и Basic BASH – сезон 2, модул С

  • Ниво на курса: Междинно

Описание

Теми в този курс

19 Урока

C

Видео от среща №2 07.12.2021 – Как работи компютърът, Бройни системи04:29:07
Видео от среща № 3 09.12.2021 – Структура на една С програма04:41:20
Видео от среща №4 14.12.2021 – Типове данни и променливи04:25:12
Видео от среща №5 16.12.2021 – Променливи, константи, низове, литерали. Видимост и продължителност на живот на една променлива.04:52:01
Видео от среща №6 21.12.2021 – Оператори; Побитови оператори03:32:22
Видеот от среща №7 23.12.2021 – Модификатори и цикли03:56:37
Видео от среща №8 04.01.2022 – Използване на символен вход и изход. Кастване, Функции04:41:31
Видео от среща №9 06.01.2022 – Масиви и указатели03:52:03
Видео от среща №10 11.01.2022 – Функции, масиви и указатели, Двумерни масиви03:50:06
Видео от среща №11 13.01.2022 – Указатели и аритметика с тях, Низове и указатели03:59:18
Видео от среща №12 18.01.2022 – Указатели към функции, Структури04:03:04
Видео от среща №13 20.01.2022 – Упражнения – Структури03:46:42
Видео от среща №14 25.01.2022 – Обединения, битови полета, енумератор; Preprocessor04:14:18
Видео от среща №15 28.01.2022 – Указатели. Динамично заделяне на памет; Масиви от указатели. Аргументи на командния ред03:39:17
Видео от среща №16 01.02.2022 – typedef Type Casting, Makefile04:33:47
Виедо от среща №17 03.02.2022 – Input/Output, Управление на грешките03:34:12
Видео от среща №18 08.02.2022 – Динамични структури03:52:52
Видео от среща №19 10.02.2022 – Нишки02:12:59
Видео от среща №24 01.03.2022 – Дървета и графи01:05:50
Безплатно

Абонирай се за нашия бюлетин

Последвай ни: