fbpx

Обучение Front-end за Codix – сезон 1

Обучение Front-end за Codix – сезон 1

Съдържание на курса

І. Първоначална информация и инсталации

  • 1. Линк и график за лекции
  • 2. Git Hub
  • 3. Zoom
  • 4. Текстов редактор, среда за разработка, допълнителни браузъри
  • 5. Видео от среща 15.02.23 – Старт на курса
    01:24:57

ІІ. HTML

ІІІ. CSS

ІV. JavaScript

V. NodeJS

VІ. RxJS

VІІ. Angular

VIII. Комуникационни умения