fbpx

Обучение Front-end – HTML, CSS

Обучение Front-end – HTML, CSS

Съдържание на курса

І. Първоначална информация и инсталации (Copy 1)

  • 4. Текстов редактор, среда за разработка, допълнителни браузъри (Copy 1)

ІІ. HTML (Copy 1)

ІІІ. CSS (Copy 1)

ІV. JavaScript (Copy 1)