fbpx

Статични методи и атрибути – • Статични атрибути • Статични константи • Инициализация на статтични променливи • Статични методи • Предимства на статичните методи • Factory методи vs. конструктори