fbpx

Мисиви и списъци (Arrays and Lists) – • Какво е масив • Създваване на масив • Какво е списък • Операции със списъци • Arrays класа • Collections класа • Могомерни масиви