fbpx

if работи и с проверка на изрази, оператори за сравнение