Партньорството на Страйпс и Code Academy започна през 2020г. с пилотен проект за 6-месечно обучение на Junior developers. 3 години по-късно можем да се похвалим с 4 успешно приключили академии и 45 наети служители на позиции Junior Developers, Junior FIs, Junior DevOps Engineers. Преди да започнем съвместния си проект с тях, изисквахме задължителен минимален опит с програмиране в подбора на младши програмисти, но партньорството ни с Code Academy даде шанс и на кандидати без сходен опит в областта на ИТ да се обучат безплатно и да стартират професионалния си път в ИТ сектора.

 

За тези 3 години партньорството ни допринася за ефективното и фокусирано обучение на кандидати, които без опит получават шанс да станат служители на Страйпс  на база обученията за техническо и персонално развитие, работа в отбор/екип, проектни разработки и т.н. Съвместните Академиите на Страйпс и Code Academy позволяват още по-планиран растеж на компанията, спрямо нуждите по проектите и на клиентите ни, както и позиционирането на Страйпс сред отговорните ИТ компании, инвестиращи в развитието на младите кадри в България.

Нина Бояджиева

Head of HR, Strypes