От 0 до ИТ кариера

 java journey

10 месечна цялостна програма, създадена за да те подготви да започнеш работа като Junior WEB Back-end програмист.

Програмата е разработена от нашите специалисти и е плод на натрупания ни до момента опит. Включва 3 модула, като всеки следващ надгражда знанията от предишния.

ПРОГРАМА В ТРИ СПЕЦИАЛНО ПОДГОТВЕНИ МОДУЛА

 • За хора с Java Jumpstart познания
 • Целия език Java включително ООП до Java Collections Framework
 • 8 седмици продължителност
 • Подкрепа от група и от senior програмисти
 • Ти определяш графика си за самоподготовка
 • 1 онлайн среща седмично със senior програмист
 • 1 онлайн среща седмично с ментор
 • Възможност за развитие със следващ модул
 • За хора с Unlock Java познания/успешно преминали входящ изпит
 • Java Collections, Multithreding,Spring BOOT, бази данни
 • Комплекс от development tools и методи на работа, симулиращи реална работна среда
 • 6 месеца продължителност
 • Подкрепа от група и от senior програмисти
 • Ти определяш графика си за самоподготовка
 • 1 онлайн среща седмично със senior програмист
 • 2 онлайн срещи седмично с ментор
 • Проекти по бизнес задание – индивидуални или в екип
 • Запознаване с потенциални работодатели

ГАРАНТИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Проекти

По време на третия модул от програмата пишеш основно проекти в екип, ръководен от опитен ментор. Това те подготвя за реалния работен процес в ИТ компанията.

Срещи с лектор за Q&A

Нашите лектори са програмисти с  години практически опит. Те ще те преведат със сигурна крачка през сложната материя на програмирането и ще те насочват винаги в правилната посока.

Ментори

Те ще проверяват домашни и ще са до теб когато пишеш проектите.  Ще работиш с тях по време на втория и третия модул. Те ще ти съдействат с насоки, добри практики, добра дума и ще следят да спазваш сроковете.

Гъвкавост

Учиш теорията с видеа, упражняваш се със задачи. Определяш сам дневната си натовареност, съобразено със сроковете, които са ти поставени.

Фокус

Менторската програма ти дава цел, върху която да се фокусираш. При нас за всяко нещо ще имаш срок и ще следим сроковете да се спазват. Ще учиш технологии, с които в последствие да започнеш работа, няма да трупаш знания за обща култура.

Лично отношение

Ние сме един сплотен екип и се грижим за новите хора като за свои.  Ще бъдем до теб на всяка една крачка, ще те подкрепяме и ще съдействаме за твоя успех. От теб се очаква единствено да учиш и да си сериозен, другото остави на нас.

Комуникационни умения

Опитът ни показва, че основополагащо за изграждането на успешна кариера, дори и в ИТ сферата, са комуникационните умения. Затова заедно с техническите умения, в нашето обучение ние залагаме и на развитието на уменията за работа в екип, комуникация с различни типове хора, приоритизиране на задачите и планиране на личното време.

Старт веднага

6 седмици

10 часа седмично

Шестседмична програма за хора, които никога не са учили програмни езици или искат да опреснят знанията си. Материалът е поднесен разбираемо за напълно начинаещи. Покрива езика Java до масиви и функции. Целта е да видиш дали езикът ти допада и дали изобщо програмирането е твоето нещо. Можеш да гледаш видеата и да решаваш тестовете и задачите в удобно за теб време. След успешно завършване имаш възможност да продължиш със следващата стъпка от програмата – Unlock Java.

Обучението включва 15 видео урока, покриващи материала от това как работи компютърът и как се създават програмите, през типове, променливи,  условни изрази, цикли, функции и масиви. В края на всяко видео има задачи за упражнение и затвърждаване на знанията. Подходяща е за напълно начинаещи.

Модулът изисква около 10 часа ангажираност седмично – за гледане на видео уроците, за учене, писане на задачите.

Какво е включено:

 • 15 видео урока върху Basic частта на езика Java;
 • 50+ Задачи за самоподготовка;
 • 10 Теста;
 • Сертификат след завършване на курса;
 • Slack група за задаване на въпроси към ментор.

Какво получаваш:

 • Базови познания по терминологията и принципите на програмиране в Java;
 • Разбиране какво правят програмистите;
 • Лично усещане дали тази професия е за теб;
 • Убеденост дали искаш да отделиш повече време за развитие в тази област.

Съдържание на обучението:

 1. Как работи компютърът
 2. Как се създават програмите
 3. Структура на Java програмата
 4. Бройни системи
 5. Типове
 6. Променливи
 7. Оператори
 8. Условни изрази
 9. Цикли
 10. Масиви
 11. Методи

Цена: 197 лв.

Промоционална цена: 0 лв

Старт на 17 октомври 2023

8 седмици

20 часа седмично

Осемседмична програма за хора, които са изкарали Java Jumpstart или имат знанията от Java Jumpstart.

С този модул ти даваме възможност да определяш гъвкаво времето си за учене, да имаш достъп до senior програмисти за консултации, подкрепа от група и да се подготвяш със собствено темпо за професионалното обучение в следващия модул, без да напускаш работа или прекъсваш университета си. В Unlock ще научиш основната теория на езика Java включително ООП частта и Java Collections Framework.  Ще получиш теоретични и практически познания по езика Java, така че да можеш да се включиш в професионалния модул за подготовка за кариерен старт и ефективно да участваш в практическите проекти там.

Този модул, освен видео уроци, задачи и тестове, има предвидени и срещи с ментор и лектор, по 1 път седмично или общо 2 фиксирани, задължителни срещи  – за въпроси, код ревю на задачите.Тези срещи ще са с предварително установен график.

За да ти бъде максимално полезно обучението, ще трябва да се фокусираш и да отделяш време за видео уроците, за учене и писане на код. Модулът изисква поне 20 часа ангажираност седмично за учене, писане на домашни, срещи с лектор и ментор.

Какво включва:

 • Прием без входящ изпит, ако имаш изкаран модул Java Jumpstart;
 • Видео уроци за теорията;
 • 200+ задачи за самоподготовка;
 • Достъп до записи от менторски и лекторски срещи;
 • Тестове за проверка на прогрес;
 • 1 път седмично среща с ментор за ревю на задачи;
 • 1 път седмично среща с лектор за въпроси по новия материал;
 • Slack група за връзка с ментор и лектор;
 • Сертификат след завършване на курса.

Какво получаваш:

 • Задълбочено разбиране на принципите на програмиране с Java;
 • Сериозна практическа и теоретична школовка, която ще ти позволи да се включиш веднага в писане на проект в следващия модул от програмата;
 • Гъвкавост при определяне на часовете за гледане на лекции и решаване на задачи;
 • Обратна връзка от човек по личния ти код на груповите срещи;
 • Умения за четене на чужд код;
 • След този модул ще си готов да продължиш с практическото си обучение и добавяне на иструменти и frameworks, за да си достатъчно подготвен да започнеш кариера.

Теми, включени в обучението:

 1. Преговор на Java Basic
 2. Списъци
 3. Методи
 4. ООП – как работим с обекти
 5. Създаване на класове
 6. Конструктори
 7. Атрибути и методи на класа
 8. Пакети
 9. Контрол на достъпа
 10. Java Beans % Pojo
 11. Object composition & наследяване
 12. Object – супергероят на обектите
 13. Методи на изброимите типове
 14. Cast на обекти. Wrapper типове
 15. Интерфейси
 16. Абстрактни класове
 17. Вложени, вътрешни, локални и анонимни класове
 18. Изключения и assertions
 19. Въведение в колекции

Цена: 860 лв.

Промоционална цена: 680 лв

Старт на 8 януари 2024

6 месеца

40 часа седмично

Шестмесечна много интензивна програма, след която ще си напълно подготвен да стартираш кариера като Junior Web Back-end програмист с Java. Ще наблегнем основно върху писането на проекти и симулация на реалната работна среда. Нужно е да имаш стабилната основа от Unlock Java, за да можеш да се справиш с темпото. Модулът изисква минимум 40 часа ангажираност седмично – за учене, писане на код, код ревюта и срещи.

Включените в обучението технологии са подбрани в съответствие с изискванията и търсенето на пазара. Освен Java, ще изучаваш Spring BOOT и бази данни, инструменти за програмиране и методи за работа. Това е необходимият минимум за старт на кариера като junior програмист. Модулът е ориентиран към много практика, работа в екип и писане на проекти.

Този модул, освен видео уроци, задачи и тестове, отново има предвидени и срещи с ментор и лектор, на седмична база – за въпроси, код ревю на задачите. Също така сме предвидили разработка на проекти по реални бизнес задания. Финалният изпит на модула е презентация на проект пред ИТ фирми – партньори на Code Academy. Ще те подготвим и за интервютата, на които ще ти съдействаме да отидеш.

Какво е включено:

 • Прием без входящ изпит при успешно изкаран модул Unlock Java с минимум 70% успеваемост;
 • Видео уроци за теорията;
 • Проекти по реални бизнес задания;
 • Достъп до записи от менторски и лекторски срещи;
 • Тестове за проверка на прогрес;
 • 2 пъти седмично среща с ментор за код ревю (задачи, проекти);
 • 1 път седмично среща с лектор;
 • Занятия по ефективна комуникация;
 • Slack група за връзка с ментори и лектори;
 • Презентация на проект пред бъдещи ИТ работодатели;
 • Сертификат след завършване на обучението;
 • Подготовка за интервю.

Какво получаваш:

 • Стабилна практическа подготовка и комплекс от знания, необходими, за да се явяваш успешно на интервюта за Junior програмист – работа със сорс контрол системи, умения за работа с туулове, умения за работа с програмен език и неговия фреймуърк, бази данни, умения за участие в разработване на комплексен софуер, симулация на реален работен процес;
 • Умения за работа в екип и комуникационни умения;
 • Утвърдена система за придобиване на знания – теоретични и практически;
 • Подпомагане от опитни ментори, работещи в момента като програмисти;
 • Обучение за цялостно представяне пред работодатели;
 • Представяне пред потенциални работодатели.

Теми, включени в обучението:

 1. Преговор на Java
 2. Java Collections framework
 3. Нишки
 1. Въведение в “лова” на грешки (debugging)
 2. Въведение в Maven
 3. Въведение в Javadoc
 4. Въведение в Logging със Slf4j
 5. Въведение във version control
 6. Какво е Spring Framework?
 7. Когато OOП не е достатъчно – въведение в Dependency Injection
 8. Spring MVC – The web companion to Spring
 9. Spring Boot = Spring Framework made simple. * Spring Boot * Spring Boot Initializer * Spring Boot Starter * Our first project with Spring Boot Data Rest *
 10. Web is not just web pages – The HTTP protocol * Transferring data – plain text, xml, json, html * Intro to REST * OpenAPI for documenting REST services
 11. Architecture of a Spring Boot Project
 12. Validating data
 13. Storing data without SQL – intro to Spring Repositories
 14. Testing spring boot projects
 1. Въведение в БД – архитектура, езици, теория на релационните бази данни, базови понятия.
 2. Въведение в SQL – въвеждане, промяна на данни и изтриване на записи
 3. ANSI SQL – Select, клаузата where, оператори, LIKE, IN, BETWEEN изрази, ORDERED BY, агрегатни функции, клаузи HAVING и GROUP By. Вложени заявки.
 4. ANSI SQL оператори – обединения на заявки, външни свързвания, вътрешни свързвания – JOIN, UNION, INTERCEPT, EXCEPT.
 5. Съхранени процедури и тригери- капсулиране, създаване и изтриване.
 6. Индекси и виртуални таблици (INDEXES and VIEWS)
 7. Aliases и синоними. Схеми, Tablespaces. Вградени функции
 8. Логически, аритметични побитови оператори. User defined оператори.
 9. Sessions, Transaction and Locks – основни оператори, параметри на сесия, ACID check, transactions
 10. COMMIT, ROLLBACK вложени транзакции, дистрибутирани транзакции.
 11. Ansi SQL Security
 1. Въведение в PL/SQL
 2. Основи на PL/SQL
 3. Функции, тригери, съхранени процедури
 4. Пакети
 5. Курсори
 6. Колекции
 7. Code optimization and tuning
 8. JDBC – Fundamentals
 9. JDBC Operations
 10. JDBC connection and security
 11. JDBC Spring

Цена: 4500 лв.

Цена за ранно записване: 2500 лв

Актуална до 15 октомври 2023 или до запълване на групата

КАКВО НИ ПРАВИ ПО-РАЗЛИЧНИ

Code Academy помага на хора, желаещи да започнат работа като програмисти, които са учили в университет или курсове (имат някаква основа), но не се чувстват достатъчно подготвени технически, практичести и комуникационно, не знаят какво да очакват от интервютата и изискванията на работното място и не са сигурни дали ще се справят с предстоящата промяна и биха искали да имат гарантирана система за обучение, която да ги подготви, без да им отнема няколко години и лутане какви технологии е необходимо още да знаят.

Това, което ни отличава от останалите академии е, че обученията ни включват няколко програмни езика, технологии и инструменти за работа с тях, интензивни са, събрани са в 6 или 12 месеца, в зависимост от натовареността, която можеш да си позволиш. Това, което още ни отличава, е подкрепата и приятелската атмосфера, която създаваме в академията, менторите и широкия екип от специалисти, с които работят курсистите ни. В курса на обучение наблягаме изключително много на практическите проекти, екипната работа, уменията за комуникация с различни типове хора. Помагаме на всеки курсист с индивидуална подготовка за интервю и изготвяне на профил,  автобиография и личностното му представяне.

Благодарение на това курсистите ни са готови да започнат успешно работа след завършване на обучението си.

ЕКИП ОТ ОПИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ

изображение-на-даниела-чобаникова

Даниела има над 8 години опит като програмист с различни видове технологии в разнообразни проекти, като инсталатори, replication server-и и cloud service-и. Последните няколко години разработва Cloud Service-и с Java и Spring. Даниела обича да преподава, защото това й дава възможност, споделяйки своите знания и опит, да помогне на своите курсисти да стартират една успешна IT кариера.

Даниела Чобаникова

Специалист с Java и spring

изображение-на-димитър-чакъров

Димитър е програмист с дългогодишна практика и опит в разработката на комуникационни системи, софтуери и бази данни. Започнал е кариерата си в Институт по компютърни и комуникационни системи към БАН. Участвал е в международни и български проекти и е водил упражнения в Техническия университет в София. Участвал е в разработката на билинг системи, фискални устройства, VoIP, цифрова телевизия, аптечен и складов софтуер, игри и много други. Димитър използва C, C++, Python, Perl, JavaScript, HTML, PHP, PL/SQL, PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Delphi. Димитър е извор на техническо познание. Той ще те подкрепя във времето, отделено за самоподготовка, винаги когато имаш въпрос или ситуация, към която не си сигурен как да подходиш.

Димитър Чакъров

Специалист с бази данни, Linux, Bash

изображение-на-стела-тодорова

Стела е обучител с над петнайсетгодишен опит в обучението и развитието на персонал на различни йерархични нива. Специалист е в областта на обученията за формиране и подобряване на уменията за общуване и развитие на екипи. С нейна помощ ще овладееш способността да общуваш с ръководството и колегите и да задаваш правилните въпроси. Тези умения ще ти бъдат изключително полезни, когато започнеш работа като програмист. Стела е сертифицирана за треньор на групово-психодинамичен тренинг.

Стела Тодорова

Специалист по комуникационни умения и обучителни похвати​

Катя има дългогодишен опит в организирането и провеждането на бизнес обучения за умения и обучение на обучители. Тя е специалист по комуникация, работа в екип, мениджмънт и продажби. Катя ще ти даде ценни насоки за това как най-добре да презентираш своята работа, как да подреждаш и изпълняваш задачите си по приоритет, както и как с лекота да общуваш с колегите. Тези умения са точно толкова ключови за успешната ти кариера, колкото овладяването на технологиите за програмиране.

Катя Великова

Специалист по комуникационни и мениджърски умения​

КАКВО РАЗКАЗВАТ НАШИТЕ ЗАВЪРШИЛИ КУРСИСТИ

Преди да започна обучението си в Code Academy бях пробвала бейсик курс за език различен от JAVA, който обаче не потръгна. Идеята да стана програмист и да се занимавам с back-end development ме преследваше дълги години, но не събирах смелост, а и си мислех, че за човек на моята възраст да се пласира на пазара като програмист, е вече непосилно. Курсът буквално промени живота ми, намерих нови приятели, с които се събирахме(макар и виртуално) да решаваме задачи, тези хора ми станаха много близки и научих много неща от тях. Менторската подкрепа, а и тази на лекторите по времето на целия курс, ми даде увереност да не се отказвам, а задачите ставаха все по-заплетени , амм интересни исках да кажа 😊 Извън кръга на шегата, благодарна съм на всички от Code Academy за подкрепата, дори бях една от избраните да стартират своята кариера в Codix като Back-end Java Developer след курса. Там имах подкрепата на колегите и менторите си, за да напредвам със своето собствено темпо и да наградя получените от мен знания по време на курса. Подкрепата не свърши с края на курса, хората от академията, които са прекрасни, и до днес следят моето развитие и винаги са готови да помогнат с едно рамо! Ако някой има съмнения или притеснения за стойността на работата с Code Academy, може да ми пише на ana.popova83@gmail.com
Ана Попова
Java Web Back-end Developer
Преди да започна обучението си в Code Academy нямах никакъв опит с програмирането. Работех нещо съвсем различно и след няколко години, стигнал тавана си на развитие, реших да потърся нещо, което да не ми позволи да боксувам на едно място и да ми даде възможност да научавам нови неща всеки ден. Именно тогава попаднах на курсовете, предлагани от Code Academy. Разбира се, в началото имах своите притеснения. Мислех си дали програмирането е за мен, дали ще мога да се справя и т.н., но все пак реших да опитам. По време на самото обучение, срещнах доста трудности от гледна точка на липсата на всякакъв мой опит преди това. Именно там се оказа и решаващата роля на екипа на академията (тук визирам лектори, ментори, ръководни фактори), който беше както до мен, така и до всички курсисти, оказвайки подкрепа, съдействие и най-вече мотивация. В крайна сметка успях да завърша успешно и да започна първата си работа като Junior Developer. Това ми помогна да стана по-уверен във възможностите си и да получа шанс да се развивам в една необятна сфера на работа, в която скуката и еднообразието е последното нещо, което може да очаква човек. Ако някой има някакви въпроси относно Code Academy, нека се чувства свободен да се свърже с мен на cvetomir.nikitov@abv.bg
Цветомир Никитов
Java Web Back-end Developer
Преди да започна обучението си в Code Academy имах проблем с намирането на работа в областта, тъй като не живеех в България и имах трудности с напасването към живота в чужбина. Форматът на курса ми позволи да го започна там и да го завърша тук. Имах известен опит в програмирането и компютрите като цяло. Бяха минали няколко години от последния ми досег с тази област. Code Academy беше моята възможност да започна на чисто с актуален учебен план, по реална възможност. Там имах имах възможността да упражня и надградя цялостен набор умения за успешна работа - теория и практика - самостоятелно и групово. Получих досег до всички нужни за започване на конкретната позиция технологии и връзките между тях. Голям плюс беше и комуникацията с хора, които вече се занимават с това. След успешно завършване на обучението веднага бях приет на работа на изпитателен срок. След него останах същата позиция на постоянен договор работейки с хора, които вече познавах от курса. Ако някой има съмнения за стойността на работата и обучението с Code Academy, може да ми пише на diman1@mail.bg.
Диман Костадинов
Java Web Back-end Developer