СПОНСОРИРАН ОТ

Стартирай своята кариера в CODIX като Junior WEB Back-end Developer! Обучението е безплатно за курсистите! Само след 6 месеца ще имаш необходимата основа, за да практикуваш професията.

НАЧАЛО

НОЕМВРИ 2023

6 МЕСЕЦА

9 ЧАСА СЕДМИЧНО

ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С ПОЗНАНИЯ

СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ

РАБОТА В СОФИЯ

ПРАКТИКА НА МЯСТО В ОФИС

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Учил ли си информационни технологии? Карал ли си курсове по ИТ технологии? Готов ли си да се отдадеш и да смениш професията си? Сигурно обичаш да решаваш логически задачи. Харесва ти да анализираш и разделяш голямата картина на по-малки елементи.

Този курс e точно за теб! Курсът е подходящ за хора, които живеят в София или имат намерение да се изместят при наемане.

В този курс по програмиране за професия ще усвоиш умения, необходими за един младши web services back-end програмист – да пишеш на един от най-харесваните програмни езици Java и да работиш с бази данни. Ще се запознаеш с обектноориентираното програмиране и ще разбереш какви са неговите предимства при писането на код. Ще разбереш как функционира свързаността между записите в базата с данни, управлението им, структурата на базата. Ще се научиш как да извикваш данни от базата и от основния програмен код.

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

През 6-те месеца на курса ще трябва се фокусираш върху учене, писане на код и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Нужно е да присъстваш на онлайн лекциите и допълнително да отделяш по минимум 5 часа на ден за самоподготовка. Необходимо е да имаш стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон, камера и устройство, през което да се включваш (настолен компютър или лаптоп).

Професията на програмиста може да бъде описана като занаят – съвършенството се постига с много практика. Ето защо в курсовете на Code Academy сме заложили на много практически занимания и проекти за създаване на софтуер по реални бизнес задания. Освен това имаме занимания по ефективна комуникация. Те са важни, защото програмирането е социално занимание. Програмистите работят в екипи и, ако комуникацията не е на ниво, работата няма да бъде свършена по най-добрия начин.

Онлайн занятията по програмиране са по 9 часа седмично, но с това не се изчерпва времевият ангажимент към обучението.

НУЖНО ЛИ Е ДА ИМАМ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА

Да, нужно е да имаш основа, върху която да стъпиш и да надграждаш. Курсът започва от самото начало, но темпото е бързо и ще изисква голяма концентрация. За да можеш да напредваш стабилно в материята и да усвояваш новите теми без затруднения, е задължително да познаваш бройни системи, типове, променливи, цикли, функции и масиви.

Задължително е също да имаш познания по английски език и умения за водене на бизнес кореспонденция –  писмено и говоримо.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

В края на курса по програмиране за професия Junior WEB Back-end Developer с Java, SQL, PL/SQL и Embedded SQL  ще си готов да започнеш работа в компания, изграждаща сериозни и комплексни финансови системи, които изискват познания в различни области. По време на 6-месечното интензивно обучение ще преминеш не само лекции и упражнения, но също така и много практически проекти, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

По време на специализираното обучение ще имаш лекции и упражнения по програмиране два пъти седмично, в работно време. Лекциите се водят от изключително опитни колеги програмисти с дългогодишен стаж. Допълнително, извън този график, ще има и практически насочени занимания по ефективна комуникация. Ще се провеждат и срещи с ментор, когато започнат проектите. Възможно е графикът да се променя в хода на обучението и трябва да си готов/а  да посрещаш тази  динамика.
Присъствието и активното участие в лекции, упражнения, занятия по ефективна комуникация и срещи с ментори е задължително и държим на това, за можеш да завършиш успешно обучението си.

ТЕМИ ЗА ТОЗИ КУРС

1. Как работят нещата? Какво означава да програмираме?2. Какво означава да си програмист?
3. Среда за програмиране
4. Бройни системи
5. Структура на програмите
6. Примитивни типове
7. Променливи
8. Математически операции в Java
9. Конвертиране на типовете
10. Сравнителни, логически и побитови операции
11. Големи числа
12. Низове/стрингове или просто текст
13. Вход и изход на данни
14. Условни изрази и разклонения15. Цикли
16. Обхват на променливите
17. Масиви
18. Списъци
19. Многомерни масиви
20. Методи

 1. Какво е ООП? Как да работим с обекти?
 2. Създаване на класове
 3. Конструктори
 4. Атрибути и методи на класа
 5. Пакети
 6. Контрол на достъпа
 7. Java Beans & Pojo
 8. Object composition & наследяване
 9. Object – Супергероят на обектите
 10. Методи на изброимите типове
 11. Cast на обекти; Wrapper типове
 12. Интерфейси
 13. Абстрактни класове
 14. Вложени, вътрешни, локални и анонимни класове
 15. Изключения и assertions
 16. Колекции
 17. Процеси и нишки
 1. Въведение в “лова” на грешки (debugging)
 2. Въведение в Maven
 3. Въведение в Javadoc
 4. Въведение в Logging със Slf4j
 5. Въведение във version control
 6. Какво е Spring Framework?
 7. Когато OOП не е достатъчно – въведение в Dependency Injection
 8. Spring MVC – The web companion to Spring
 9. Spring Boot = Spring Framework made simple. * Spring Boot * Spring Boot Initializer * Spring Boot Starter * Our first project with Spring Boot Data Rest *
 10. Web is not just web pages – The HTTP protocol * Transferring data – plain text, xml, json, html * Intro to REST * OpenAPI for documenting REST services
 11. Architecture of a Spring Boot Project
 12. Validating data
 13. Storing data without SQL – intro to Spring Repositories
 14. Testing spring boot projects
 1. Въведение в БД – архитектура, езици, теория на релационните бази данни, базови понятия.
 2. Въведение в SQL – въвеждане, промяна на данни и изтриване на записи
 3. ANSI SQL – Select, клаузата where, оператори, LIKE, IN, BETWEEN изрази, ORDERED BY, агрегатни функции, клаузи HAVING и GROUP By. Вложени заявки.
 4. ANSI SQL оператори – обединения на заявки, външни свързвания, вътрешни свързвания – JOIN, UNION, INTERCEPT, EXCEPT.
 5. Съхранени процедури и тригери- капсулиране, създаване и изтриване.
 6. Индекси и виртуални таблици (INDEXES and VIEWS)
 7. Aliases и синоними. Схеми, Tablespaces. Вградени функции
 8. Логически, аритметични побитови оператори. User defined оператори.
 9. Sessions, Transaction and Locks – основни оператори, параметри на сесия, ACID check, transactions
 10. COMMIT, ROLLBACK вложени транзакции, дистрибутирани транзакции.
 11. Ansi SQL Security
 1. Въведение в PL/SQL
 2. Основи на PL/SQL
 3. Функции, тригери, съхранени процедури
 4. Пакети
 5. Курсори
 6. Колекции
 7. Code optimization and tuning
 8. JDBC – Fundamentals
 9. JDBC Operations
 10. JDBC connection and security
 11. JDBC Spring

ЗАПЛАЩАНЕ

Курсът е финансиран от CODIX. Обучението ще е БЕЗПЛАТНО за курсистите, които завършат успешно и работят определен срок в компанията. Последвай линка и прочети повече за CODIX!

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА КУРСА

Ако искаш това за себе си, първо трябва да се регистрираш/запишеш.

След като се регистрираш, ще получиш потвърдителен имейл. Ще се свържем с теб по телефона за първоначален разговор. Одобрените след разговора кандидати ще получат линк и инструкции за входящ тест. Следи имейла си, за да спазиш срока.
След като получим резултатите ти, ще ти върнем обратна връзка.

Успешно преминалите теста ще бъдат поканени на лично интервю.

Одобрените кандидати ще получат договор за обучение.