СПОНСОРИРАН ОТ

Стартирай своята ИТ кариера като Junior Front-end Developer само след броени месеци!

НАЧАЛО

НОЕМВРИ 2023

4 МЕСЕЦА

9 ЧАСА СЕДМИЧНО

ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С ПОЗНАНИЯ, СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ

РАБОТА В СОФИЯ, ПРАКТИКА НА МЯСТО В ОФИС

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Имаш ли познания по програмиране? Учил си го в училище, в университета или си карал курсове в друга академия? Програмирането ти харесва, задачите ти се получават и часовете пред компютъра минават неусетно за теб? Кандидатствал ли си за джуниър позиции с идеята най-после да започнеш мечтаната кариера?

Ако отговорът ти на тези въпроси е “да”, този курс e точно за теб! Той ще ти даде възможност най-сетне да се реализираш в ИТ сектора. И то само след броени месеци. 

Курсът е подходящ за кандидати с отличен английски, стабилни начални познания по програмиране и възможност да се изместят в София при наемане.

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

Курсът е с продължителност 4 месеца, лекциите се провеждат се онлайн, но с това не се изчерпват твоите ангажименти. Ще трябва се фокусираш върху учене, писане на код и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Лекциите обикновено се провеждат в работно време, има и домашни, които изискват концентрирани часове работа всеки ден, за да се движиш в темпото на групата. Държим на присъствие и активно участие във всеки един аспект от обучението.

Чисто технически е необходимо също да имаш настолен компютър или лаптоп, стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон и камера, през което да се включваш.

НУЖНО ЛИ Е ДА ИМАМ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА

Да, нужни са ти базови познания по някой от езиците за програмиране с общо предназначение – да знаеш теорията, да си решавал задачи по програмиране и да си наясно как работят нещата.

Курсът не е подходящ за напълно начинаещи, които никога не са се сблъсквали с материята програмиране. Нужно е да имаш основа, върху която да стъпиш и да надграждаш. Започваме материала от самото начало, но темпото е много бързо и ще изисква голяма концентрация и много упоритост от твоя страна. За да можеш да напредваш стабилно в материята и да усвояваш новите теми без затруднения, е задължително да познаваш бройни системи, типове, променливи, цикли, функции и масиви.

Задължително е също да имаш познания по английски език и умения за водене на бизнес кореспонденция –  писмено и говоримо.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

След този курс ще си достатъчно подготвен да започнеш работа в CODIX като Junior Front-end Developer и там на място да продължиш да надграждаш придобитите по време на курса познания и умения.

CODIX е френска ИТ компания, изграждаща сериозни и комплексни финансови системи, които изискват познания в различни области. Различните екипи в компанията са натоварени с различни задачи и отговорности и, ако изкараш успешно този курс, ще имаш шанс да станеш част от тях и да започнеш своята ИТ кариера.

Последвай линка и прочети повече за CODIX!

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

Онлайн лекциите и упражненията се провеждат 3 или 4 пъти седмично в Zoom, в и извън работно време. Възможно е по време на обучението графикът да се променя, тъй като преподавателите на различните модули са различни. Трябва да имаш готовност да поемеш тази динамика.

По време на курса се пишат и много практически проекти, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит. Предвиждаме в последния 1 месец от курса и практика на място.

Извън лекции и упражнения трябва да предвидиш и време за самоподготовка, в което да учиш и много да кодиш, за да сполучиш. За теб ще отговорят програмисти с професионален опит (преподаватели и ментори), както и не ИТ хора, които ще ти съдействат за безпроблемното и успешно протичане на курса. Целият екип на Code Academy ще бъде до теб през тези 4 месеца и ще работим заедно за твоя успех. Но трябва да си наясно, че ученето е от теб. Ти да изискваш все повече и повече от себе си.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

Онлайн лекциите и упражненията се провеждат 3 или 4 пъти седмично в Zoom, в и извън работно време. Възможно е по време на обучението графикът да се променя, тъй като преподавателите на различните модули са различни. Трябва да имаш готовност да поемеш тази динамика.

По време на курса се пишат и много практически проекти, възложени от CODIX, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит. Предвиждаме в последния 1 месец от курса и практика на място.

Извън лекции и упражнения трябва да предвидиш и време за самоподготовка, в което да учиш и много да кодиш, за да сполучиш. За теб ще отговорят програмисти с професионален опит (преподаватели и ментори), както и не ИТ хора, които ще ти съдействат за безпроблемното и успешно протичане на курса. Целият екип на Code Academy ще бъде до теб през тези 4 месеца и ще работим заедно за твоя успех. Но трябва да си наясно, че ученето е от теб. Ти да изискваш все повече и повече от себе си.

ТЕМИ ЗА ТОЗИ КУРС

1. Как работят броузерът и сървърът
2. Запознаване с HTML. Структура. Основни тагове
3. Създаване на текстов документ. Контрол на параграфи/нови редове. Манипулация върху визуализацията: Bold; Italic; Super script; Sub script; Headings
4. Работа с хипер връзки; таргетиране; котви
5. Изображения
6. Работа с таблици
7. Работа със списъци
8. Работа с блокови елементи
9. Формуляри: form. Методи: GET, POST. Тагове за приемане на информация: input; textarea
10. Още тагове за формуляри: select; datalist; option; label; button
11. Maps
12. Стилове: style, class
13. Многоезичност; Символни-таблици/Стандарти; Entities
14. Адресиране на съдържанието: URL. URL encoding
15. Тагове за подредба на съдържанието: header; footer; section; article; aside; nav; details; summary
16. Frames; iFrames
17. Други изключително важни тагове: script; link; meta
18. Мултимедия в HMTL; Аудио/Видео поддръжка

1. Въведение. Синтаксис. Селектори
2. Промяна на цветове
3. Широчина/Височина. Max/Min стойности
4. Блоков модел. Отстояния. Полета. Рамки. Outline
5. Стилизиране на текст. Подредба. Декорация. Трансформация. Разстояние
6. Работа със шрифтове
7. Икони. Картинки
8. Работа с блокови и едно-редови елементи. Display и Position
9. Float. Align. Visibility
10. Линкове. Списъци. Таблици. Формуляри.
11. Комбинатори. Класове. Псевдо-класове 
12. Display: Flex

1. Въведение. HTML и JavaScript. 
2. Структура. Основни понятия. 
3. Оператори. Приоритети
4. Променливи. Константи. Типове данни
5. Условни оператори. 
6. Оператори за цикли. 
7. Блокове: Функции/Обекти
8. Низове. Методи за работа с низове. Търсене.
9. Числа. Методи за работа с числа.
10. Масиви
11. Работа с Дати (Date)
12. Работа с математически операции (Math)
13. Работа с множества и карти/речници (Set/Map)
14. Видимост. (Scope/Hoisting)
15. Arrow functions
16. JavaScript OOP / Classes
17. Булеви операции. Оптимизации.
18. Работа със събития.
19. Регулярни изрази.
20. Добри практики

1. Запознаване с REST. Ключови концепции
2. Транспортна среда: HTTP
3. Request/Response
4. Адресиране: Routes & End Points
5. Методи: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD
6. Разширено използване на HTTP. Контрол на данните. Кеширане
7. Запознаване с някои добри практики
8. Micro services

1. Що е то NodeJS. Инсталиране. V8 engine
2. JavaScript -> EcmaScript (ES6)
3. .forEach, .filter, .map, .reduce, .some
4. ОС. Файлова система
5. Модули в NodeJS
6. Асинхронни действия
7. Web Servers. Express
8. Запознаване с REST. Ключови концепции
9. REST: Транспортна среда: HTTP
10. REST: Request/Response
11. REST: Адресиране: Routes & End Points
12. REST: Методи: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD
13. REST: Разширено използване на HTTP. Контрол на данните. Кеширане
14. REST: Запознаване с някои добри практики
15. Връзка с OS. (Извличане на данни за Процеси. Памет)
16. Debug, Error logging
17. Работа с Emails
18. Общи приложения. Самоподготовка: Други интересни библиотеки за работа с: Images, Pdf, doc, 19. xls, QR code and etc.


1. Запознаване с RxJS. Инсталиране
2. Observables/Observers
3. Operators
4. Subscriptions
5. Subject
6. Scheduler
7. Тестване
8. RxJS и React
9. RxJS и RxFire

1. Въведение. Какво е Angular? Как работи.
2. Първи стъпки. Angular CLI. Структура на проект.
3. JS, TS основи.
4. DOM. Темплейти. Компоненти. Директиви.
5. Routing.
6. Що е то scope? Dependency injection.
7. Предаване на данни между директиви и компоненти.
8. Change detection and component lifecycle.
9. input/output. Event emitters.
10. Forms. Валидация.
11. HTTPClient: Request/response
12. RxJS

ЗАПЛАЩАНЕ

Курсът е финансиран от CODIX. Обучението ще е БЕЗПЛАТНО за курсистите, които изпълнят условията за участие, завършат успешно обучението и работят определен период от време за компанията. Ще изговорим с теб всички подробности в първоначалния телефонен разговор. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА КУРСА

Ако искаш това за себе си, първо трябва да се регистрираш/запишеш.

След като се регистрираш, ще получиш потвърдителен имейл и ще се свържем с теб по телефона, за първоначално интервю, в което да изговорим условията и изискванията за участие в курса.

Допълнително ще ти изпратим линк за входящ тест.

Успешно преминалите теста ще бъдат поканени на лично интервю.

Одобрените кандидати ще получат договор за обучение.

Старт на обучението ноември 2023 г.