СПОНСОРИРАН ОТ

Стартирай своята ИТ кариера като Junior Front-end Developer само след броени месеци!

НАЧАЛО

16 ФЕВРУАРИ 2023

4 МЕСЕЦА

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО

9 ЧАСА СЕДМИЧНО

ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С ПОЗНАНИЯ, СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ

РАБОТА В СОФИЯ, ПРАКТИКА НА МЯСТО В ОФИС

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Имаш ли познания по програмиране? Учил си го в училище, в университета или си карал курсове в друга академия? Програмирането ти харесва, задачите ти се получават и часовете пред компютъра минават неусетно за теб? Кандидатствал ли си за джуниър позиции с идеята най-после да започнеш мечтаната кариера?

Ако отговорът ти на тези въпроси е “да”, този курс e точно за теб! Той ще ти даде възможност най-сетне да се реализираш в ИТ сектора. И то само след броени месеци. 

Курсът е подходящ за кандидати с отличен английски, стабилни начални познания по програмиране и възможност да се изместят в София при наемане.

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

Курсът е с продължителност 4 месеца, лекциите се провеждат се онлайн, но с това не се изчерпват твоите ангажименти. Ще трябва се фокусираш върху учене, писане на код и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Лекциите обикновено се провеждат в работно време, има и домашни, които изискват концентрирани часове работа всеки ден, за да се движиш в темпото на групата. Държим на присъствие и активно участие във всеки един аспект от обучението.

Чисто технически е необходимо също да имаш настолен компютър или лаптоп, стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон и камера, през което да се включваш.

НУЖНО ЛИ Е ДА ИМАМ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА

Да, нужни са ти базови познания по някой от езиците за програмиране с общо предназначение – да знаеш теорията, да си решавал задачи по програмиране и да си наясно как работят нещата.

Курсът не е подходящ за напълно начинаещи, които никога не са се сблъсквали с материята програмиране. Нужно е да имаш основа, върху която да стъпиш и да надграждаш. Започваме материала от самото начало, но темпото е много бързо и ще изисква голяма концентрация и много упоритост от твоя страна. За да можеш да напредваш стабилно в материята и да усвояваш новите теми без затруднения, е задължително да познаваш бройни системи, типове, променливи, цикли, функции и масиви.

Задължително е също да имаш познания по английски език и умения за водене на бизнес кореспонденция –  писмено и говоримо.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

След този курс ще си достатъчно подготвен да започнеш работа в CODIX като Junior Front-end Developer и там на място да продължиш да надграждаш придобитите по време на курса познания и умения.

CODIX е френска ИТ компания, изграждаща сериозни и комплексни финансови системи, които изискват познания в различни области. Различните екипи в компанията са натоварени с различни задачи и отговорности и, ако изкараш успешно този курс, ще имаш шанс да станеш част от тях и да започнеш своята ИТ кариера.

Последвай линка и прочети повече за CODIX!

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

Онлайн лекциите и упражненията се провеждат 3 или 4 пъти седмично в Zoom, в и извън работно време. Възможно е по време на обучението графикът да се променя, тъй като преподавателите на различните модули са различни. Трябва да имаш готовност да поемеш тази динамика.

По време на курса се пишат и много практически проекти, възложени от CODIX, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит. Предвиждаме в последния 1 месец от курса и практика на място.

Извън лекции и упражнения трябва да предвидиш и време за самоподготовка, в което да учиш и много да кодиш, за да сполучиш. За теб ще отговорят програмисти с професионален опит (преподаватели и ментори), както и не ИТ хора, които ще ти съдействат за безпроблемното и успешно протичане на курса. Целият екип на Code Academy ще бъде до теб през тези 4 месеца и ще работим заедно за твоя успех. Но трябва да си наясно, че ученето е от теб. Ти да изискваш все повече и повече от себе си.

ТЕМИ ЗА ТОЗИ КУРС

1. Как работят броузерът и сървърът
2. Запознаване с HTML. Структура. Основни тагове
3. Създаване на текстов документ. Контрол на параграфи/нови редове. Манипулация върху визуализацията: Bold; Italic; Super script; Sub script; Headings
4. Работа с хипер връзки; таргетиране; котви
5. Изображения
6. Работа с таблици
7. Работа със списъци
8. Работа с блокови елементи
9. Формуляри: form. Методи: GET, POST. Тагове за приемане на информация: input; textarea
10. Още тагове за формуляри: select; datalist; option; label; button
11. Maps
12. Стилове: style, class
13. Многоезичност; Символни-таблици/Стандарти; Entities
14. Адресиране на съдържанието: URL. URL encoding
15. Тагове за подредба на съдържанието: header; footer; section; article; aside; nav; details; summary
16. Frames; iFrames
17. Други изключително важни тагове: script; link; meta
18. Мултимедия в HMTL; Аудио/Видео поддръжка

1. Въведение. Синтаксис. Селектори
2. Промяна на цветове
3. Широчина/Височина. Max/Min стойности
4. Блоков модел. Отстояния. Полета. Рамки. Outline
5. Стилизиране на текст. Подредба. Декорация. Трансформация. Разстояние
6. Работа със шрифтове
7. Икони. Картинки
8. Работа с блокови и едно-редови елементи. Display и Position
9. Float. Align. Visibility
10. Линкове. Списъци. Таблици. Формуляри.
11. Комбинатори. Класове. Псевдо-класове 
12. Display: Flex

1. Въведение. HTML и JavaScript. 
2. Структура. Основни понятия. 
3. Оператори. Приоритети
4. Променливи. Константи. Типове данни
5. Условни оператори. 
6. Оператори за цикли. 
7. Блокове: Функции/Обекти
8. Низове. Методи за работа с низове. Търсене.
9. Числа. Методи за работа с числа.
10. Масиви
11. Работа с Дати (Date)
12. Работа с математически операции (Math)
13. Работа с множества и карти/речници (Set/Map)
14. Видимост. (Scope/Hoisting)
15. Arrow functions
16. JavaScript OOP / Classes
17. Булеви операции. Оптимизации.
18. Работа със събития.
19. Регулярни изрази.
20. Добри практики

1. Запознаване с REST. Ключови концепции
2. Транспортна среда: HTTP
3. Request/Response
4. Адресиране: Routes & End Points
5. Методи: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD
6. Разширено използване на HTTP. Контрол на данните. Кеширане
7. Запознаване с някои добри практики
8. Micro services

1. Що е то NodeJS. Инсталиране. V8 engine
2. JavaScript -> EcmaScript (ES6)
3. .forEach, .filter, .map, .reduce, .some
4. ОС. Файлова система
5. Модули в NodeJS
6. Асинхронни действия
7. Web Servers. Express
8. Запознаване с REST. Ключови концепции
9. REST: Транспортна среда: HTTP
10. REST: Request/Response
11. REST: Адресиране: Routes & End Points
12. REST: Методи: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD
13. REST: Разширено използване на HTTP. Контрол на данните. Кеширане
14. REST: Запознаване с някои добри практики
15. Връзка с OS. (Извличане на данни за Процеси. Памет)
16. Debug, Error logging
17. Работа с Emails
18. Общи приложения. Самоподготовка: Други интересни библиотеки за работа с: Images, Pdf, doc, 19. xls, QR code and etc.


1. Запознаване с RxJS. Инсталиране
2. Observables/Observers
3. Operators
4. Subscriptions
5. Subject
6. Scheduler
7. Тестване
8. RxJS и React
9. RxJS и RxFire

1. Въведение. Какво е Angular? Как работи.
2. Първи стъпки. Angular CLI. Структура на проект.
3. JS, TS основи.
4. DOM. Темплейти. Компоненти. Директиви.
5. Routing.
6. Що е то scope? Dependency injection.
7. Предаване на данни между директиви и компоненти.
8. Change detection and component lifecycle.
9. input/output. Event emitters.
10. Forms. Валидация.
11. HTTPClient: Request/response
12. RxJS

ЗАПЛАЩАНЕ

Курсът е финансиран от CODIX. Обучението ще е БЕЗПЛАТНО за курсистите, които изпълнят условията за участие, завършат успешно обучението и работят определен период от време за компанията. Ще изговорим с теб всички подробности в първоначалния телефонен разговор. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА КУРСА

Ако искаш това за себе си, първо трябва да се регистрираш/запишеш.

След като се регистрираш, ще получиш потвърдителен имейл и ще се свържем с теб по телефона, за първоначално интервю, в което да изговорим условията и изискванията за участие в курса.

Допълнително ще ти изпратим линк за входящ тест.

Успешно преминалите теста ще бъдат поканени на лично интервю.

Одобрените кандидати ще получат договор за обучение.

Старт на обучението 16 февруари 2023 г.