СПОНСОРИРАН ОТ

Стартирай своята ИТ кариера като Junior DevOps само след броени месеци!

НАЧАЛО

ЯНУАРИ 2024

4 МЕСЕЦА

БЕЗПЛАТНО

9 ЧАСА СЕДМИЧНО

ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С ПОЗНАНИЯ, СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ

РАБОТА В СОФИЯ, ПРАКТИКА НА МЯСТО В ОФИС

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Имаш интерес към информационните технологии? Дори си учил програмиране в университета? Карал ли си цялостни курсове по програмиране? Кандидатствал ли си за джуниър позиции с идеята най-после да започнеш мечтаната кариера? 

Ако отговорът ти на тези въпроси е “да”, този курс e точно за теб! Той ще ти даде възможност най-сетне да се реализираш в ИТ сектора. И то само след броени месеци. 

Курсът е подходящ за кандидати с отличен английски, стабилни начални познания по програмиране и възможност да се изместят в София при наемане. Изключително предимство е, ако имаш начални познания по повече от един програмен език.

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

Курсът е с продължителност 4 месеца, провежда се онлайн и изисква сериозен ангажимент като време. Ще трябва се фокусираш върху учене, писане на код и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Лекциите обикновено се провеждат в работно време, има и домашни, които изискват концентрирана работа всеки ден, за да се движиш в темпото на групата. Държим на присъствие и активно участие във всеки един аспект от обучението.

Чисто технически е необходимо също да имаш настолен компютър или лаптоп, стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон и камера, през което да се включваш.

НУЖНО ЛИ Е ДА ИМАМ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА

Да, нужни са ти базови познания – да си чел теория, да си решавал задачи по програмиране и да знаеш как работят нещата.

Курсът не е подходящ за напълно начинаещи, които никога не са се сблъсквали с материята програмиране, а само темата им е интересна. Нужно е да имаш основа, върху която да стъпиш и да надграждаш. Започваме материала от самото начало, но темпото е бързо и ще изисква голяма концентрация и много упоритост. За да можеш да напредваш стабилно в материята и да усвояваш новите теми без затруднения, е задължително да познаваш бройни системи, типове, променливи, цикли, функции и масиви.

Задължително е също да имаш познания по английски език и умения за водене на бизнес кореспонденция –  писмено и говоримо.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

След този курс ще си достатъчно подготвен да започнеш работа в CODIX като Junior DevOps Engineer и там на място да продължиш да надграждаш придобитите по време на курса познания и умения.

CODIX е френска ИТ компания, изграждаща сериозни и комплексни финансови системи, които изискват познания в различни области. Различните екипи в компанията са натоварени с различни задачи и отговорности и, ако изкараш успешно този курс, ще имаш шанс да станеш част от тях и да започнеш своята ИТ кариера.

Последвай линка и прочети повече за CODIX!

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

Онлайн лекциите и упражненията се провеждат 3 или 4 пъти седмично в Zoom, в и извън работно време. Графикът по време на обучението е възможно да се промени, тъй като преподавателите на различните модули са различни, и трябва да си готов да поемеш тази динамика.

По време на курса се пишат и много практически проекти, възложени от CODIX, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит.

Извън лекции и упражнения трябва да предвидиш и време за самоподготовка, в което да учиш и много да кодиш, за да сполучиш. За теб ще отговорят програмисти с професионален опит (преподаватели и ментори), както и не ИТ хора, които ще ти съдействат за безпроблемното и успешно протичане на курса. Целият екип на Code Academy ще бъде до теб през тези 4 месеца и ще работим заедно за твоя успех. Но трябва да си наясно, че ученето е от теб.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

Онлайн лекциите и упражненията се провеждат 3 или 4 пъти седмично в Zoom, в и извън работно време. Графикът по време на обучението е възможно да се промени, тъй като преподавателите на различните модули са различни, и трябва да си готов да поемеш тази динамика.

По време на курса се пишат и много практически проекти, и в екип, ръководен от ментор с многогодишен опит.

Извън лекции и упражнения трябва да предвидиш и време за самоподготовка, в което да учиш и много да кодиш, за да сполучиш. За теб ще отговорят програмисти с професионален опит (преподаватели и ментори), както и не ИТ хора, които ще ти съдействат за безпроблемното и успешно протичане на курса. Целият екип на Code Academy ще бъде до теб през тези 4 месеца и ще работим заедно за твоя успех. Но трябва да си наясно, че ученето е от теб.

ТЕМИ ЗА ТОЗИ КУРС

1. Общо представяне. Представяне на WEB stack: HTML, CSS, JS, PHP.
2. Що е то PHP. Инсталиране. Среда за писане PHP storm
3. PHP синтаксис. Съставни елементи. Структура на програма
4. Променливи. Основни типове. Използване на променливи
5. Числени типове. Оператори. Приоритети
6. Низове. Многоредови низове. Магически низове.
7. Булеви типове. Логически операции. Приоритети.
8. Други типове. Обединени типове
9. Условни оператори: if…else…; switch; ternary
10. Оператори за повторение: for; while; do…while; foreach;
11. Още за повторенията: Етикети – goto. Break, continue.
12. Функции. Анонимни функции. Функцията като тип. Arrow функции
13. Рекурсия
14. Масиви. Работа с масиви.
15. Множества. Работа с множества
16. Сериализация/Десериализация: serialize/deserialize; json_encode/json_decode. Оператори: each, list;
17. Константи, Супер-променливи. Вградени константи. Scope, Променливи променливи $$
18. Файлове. Потоци
19. Оператори: Include, require, require_once
20. Оператори за работа с дата и час
21. Вградени функции за: Сортировка; Регулярни изрази
22. Изключения. Обработка на грешки, дебъгване
23. Сесии. Бисквитки. Headers

1. Въведение в ООП, Classes/Objects.
2. Constructor. Destructor. Properties/Methods
3. Модификатори за контрол на видимостта.
4. Унаследяване
5. Интерфейси. Абстрактни класове. Final
6. Константи. Статични променливи/методи
7. Магически методи
8. Namespaces. Конвенции за наименоване
9. Autoloading
10. Анонимни (lambda) класове.
11. Работа с класове: Сравнение, Клониране
12. Вградени интерфейси: ArrayAccess; Countable; Serializable и др.
13. Вградени класове: StdClass
14. Работа с Обекти. Референции. Reflection
15. работа с XML
16. Шаблони: Singleton; Adapter; MVC и др.

1. Инсталиране и създаване на проект
2. Архитектура, Файлова структура
3. Service Providers
4. routing
5. templates and Views
6. Request anf Response
7. controllers
8. Cofiguration and environments
9. working with data / models (DB)
10. CRUD операции
11. Forms (build, validate and etc…)
12. File Storage and Uploading
13. More Data Models-1-1, 1-*,*-*
14. Error handaling with Laravel
15. Testing with Laravel
16. e-mails Processing
17. Observers, Events, Listeners, subscribers
18. Model Serialization
19. APIs
20. laravel + Docker

1. Въведение в БД – архитектура на БД, езици за управление на БД, теория на релационните бази данни – релация, атрибут, запис, поле, изглед, ключове, индекси, типове релации

2. Въведение в БД – архитектура на БД, аномалии при вмъкване, изтриване и актуализиране. Нормални форми на БД

3. Въведение в SQL – езици в SQL – DDL, DML и DCL, основни констрейни (constraints), индекси, вградени типове данни, създаване, изтриване на таблици, INSERT, UPDATE, DELETE – въвеждане, промяна на данни и изтриване на записи.

4. ANSI SQL оператор SELECT – псевдоними, клаузи where, оператори за сравнение, логически оператори, LIKE, IN, BETWEEN изрази, ORDER BY оператор, агрегатни функции – COUNT, MAX, MIN и т.н., клаузи HAVING и GROUP BY. Вложени заявки

5. ANSI SQL оператори JOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT – обединения на заявки, външни свързвания, вътрешни свързвания

6. ANSI SQL Съхранени процедури и тригери – капсулиране, създаване и изтриване, NEW и OLD клаузи

7. ANSI SQL Индекси и виртуални таблици (INDEXES и VIEWS) – основни принципи, кълстерни и неклъстерни индекси, операции при индексиране, partitioning, създаване, модификация и изтриване.

8. ANSI SQL – Aliases and Synonims. Схеми. Tablespaces. Sequences. Вградени функции. Логически, аритметични и побитови оператори. User defined operators. User defined functions.

9. ANSI SQL – Sessions, Transactions and Locks – основни оператори, параметри на сесия, ACID check, transactions – Explicit and implicit modes, COMMIT, ROLLBACK, вложени транзакции, дистрибутирани транзакции, transaction isolation levels. Locking modes, deadlocks.

10. ANSI SQL Security – Database auditing. Използване на Views, Constraints, Stored procedures and Triggers for Security.

ЗАПЛАЩАНЕ

Курсът е финансиран от CODIX. Обучението ще е БЕЗПЛАТНО за курсистите, които изпълнят условията за участие, завършат успешно обучението и работят определен период от време за компанията. Ще изговорим с теб всички подробности в първоначалния телефонен разговор. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА КУРСА

Ако искаш това за себе си, първо трябва да се регистрираш/запишеш.

След като се регистрираш, ще получиш потвърдителен имейл и ще се свържем с теб по телефона, за първоначално интервю, в което да изговорим условията и изискванията за участие в курса.

Допълнително ще ти изпратим линк за входящ тест.

Успешно преминалите теста ще бъдат поканени на лично интервю.

Одобрените кандидати ще получат договор за обучение.

Старт на обучението януари 2024г.