Image

УСПЕШНО СЕ РЕГИСТРИРА ЗА КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ JUNIOR C BACK-END DEVELOPER!

Провери имейла си, току-що получи данни за регистрацията си.

Допълнително до 2 работни дни ще се свържем с теб по телефона. Това е първа стъпка към участие в курса.
Следи имейл адреса си за новини!