НОВО: ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРЕН СТАРТ!

От 0 до ИТ кариера

 java journey

10 месечна цялостна програма, създадена за да те подготви да започнеш работа като Junior WEB Back-end програмист.

Програмата е разработена от нашите специалисти и е плод на натрупания ни до момента опит. Включва 3 модула, като всеки следващ надгражда знанията от предишния.

КУРСОВЕ ЗА НАПЪЛНО НАЧИНАЕЩИ

КУРСОВЕ, ПОКРИВАЩИ 1 ЦЯЛ ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

КУРСОВЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ С ФОКУС ВЪРХУ ПИСАНЕ НА ПРОЕКТИ