СПОНСОРИРАН ОТ

Стартирай своята кариера в CODIX като QA специалист! Само след броени месеци ще имаш необходимата основа, за да практикуваш професията.

НАЧАЛО

ЕСЕН 2023

3 МЕСЕЦА

НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО

2 МЕСЕЦА ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ

1 МЕСЕЦ ПРИСЪСТВЕНА ПРАКТИКА

ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА С БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ

ДОБЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРАКТИКА НА МЯСТО В ОФИС

МЕСТОРАБОТА В СОФИЯ

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Имаш ли интерес към информационните технологии и желание да започнеш работа в сектора? Готов ли си да се отдадеш на обучение и да смениш професията си?
Ако ти си логичен и последователен, отдава ти се да решаваш проблеми и имаш подход към тях, този курс е възможно най-доброто решение за теб.

Курсът е подходящ за кандидати, които живеят в София или имат намерение да се изместят, тъй като обучението е обвързано със започване на работа в офис.

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ТОЗИ КУРС

Имаш ли интерес към информационните технологии и желание да започнеш работа в сектора? Готов ли си да се отдадеш на обучение и да смениш професията си?
Ако ти си логичен и последователен, отдава ти се да решаваш проблеми и имаш подход към тях, този курс е възможно най-доброто решение за теб. Курсът е изцяло финансиран от нашия партньор CODIX и след успешното му завършване ще имаш шанс веднага да започнеш работа като QA специалист при тях.

Курсът е подходящ за кандидати, които живеят в София или имат намерение да се изместят, тъй като обучението е обвързано със започване на работа в офис.

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

По време на цялата продължителност на курса ще трябва се фокусираш върху учене и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Задължително е да присъстваш на онлайн заниманията – лекциите и срещите с ментор. Да отделяш достатъчно време за упражненията и домашните.

В последния месец от обучението ще имаш и задължителни, целодневни практически занятия с ментори. Те ще са на място в офис, ако обстановката го позволява.

Важно е да имаш устройство, през което да се включваш (настолен компютър или лаптоп), стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон и камера

КАК ДА ИЗВЛЕЧЕШ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ОТ КУРСА

По време на цялата продължителност на курса ще трябва се фокусираш върху учене и придобиване на нови умения, с които да промениш професионалния си път. Задължително е да присъстваш на онлайн заниманията – лекциите и срещите с ментор. Да отделяш достатъчно време за упражненията и домашните.

В последния месец от обучението ще имаш и задължителни, целодневни практически занятия с ментори от CODIX. Те ще са на място в офис, ако обстановката го позволява.

Важно е да имаш устройство, през което да се включваш (настолен компютър или лаптоп), стабилна интернет връзка, слушалки с микрофон и камера

НУЖНО ЛИ Е ДА ИМАМ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА

Не, не е нужно да си се занимавал със софтуерно тестване или програмиране, за да изкараш успешно този курс. Разбира се, предишен опит би ти бил много полезен.

Идеално е, ако имаш образование с икономическа или хуманитарна насоченост. Познания и опит в сферата на лизинг, факторинг или събиране на вземания, информираност за бизнес процесите им също биха били от полза. Но най-вече е необходимо да имаш мотивация и желание да се отдадеш на обучението, за да вземеш максимума от него.

Задължително е да имаш добри познания по английски език и умения за водене на бизнес кореспонденция – писмено и говоримо.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

След успешно завършване на курса ще си напълно способен да започнеш кариера като QA специалист. Ще знаеш как работят нещата в една ИТ компания, каква е бизнес логиката и какви са процесите.

Ще се научиш как да четеш и анализираш документация, свързана с функционални изисквания, да пишеш репорти, да тестваш нови и вече съществуващи функционалности, спазвайки стандартите за качество. Ще знаеш също какво е добър user experience и как да го постигнеш.

КАКВО ЩЕ НАУЧА

След успешно завършване на курса ще си напълно способен да започнеш кариера като QA специалист в CODIX. Ще знаеш как работят нещата в една ИТ компания, каква е бизнес логиката и какви са процесите.

Ще се научиш как да четеш и анализираш документация, свързана с функционални изисквания, да пишеш репорти, да тестваш нови и вече съществуващи функционалности, спазвайки стандартите за качество. Ще знаеш също какво е добър user experience и как да го постигнеш.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КУРСЪТ

През първите 2 месеца на специализираното обучение ще имаш онлайн лекции и упражнения по ръчно софтуерно тестване и бизнесите, с които работят CODIX. Допълнително ще има и практически насочени занимания по ефективна комуникация. 
В последния 1 месец е предвидена присъствена практика на място в офиса на CODIX – всеки работен ден в стандартното работно време. Лекциите ще се водят от изключително опитни колеги QA специалисти с дългогодишен стаж. Всеки ден ще получаваш реални таскове, с които да отработиш преподадената теория.
Възможно е графикът да се променя в хода на обучението и трябва да си готов/а  да посрещаш тази  динамика.


Присъствието и активното участие в лекции, упражнения, занятия по ефективна комуникация и срещи с ментори е задължително – както по време на онлайн частта, така и по време на пректиката. Държим на това, за можеш да завършиш успешно обучението си.

ТЕМИ ЗА ТОЗИ КУРС


1. Въведение в работата, представяне на КОДИКС, задачи и отговорности в Кодикс

2. Въведение в бизнес модела на събиранията на вземания

3. Въведение в бизнес модела на лизинг

4. Въведение в бизнес модела на факторинга

5. Коректорски похвати

1. Въведение в софтуерното тестване – Основни понятия; – Терминология; Какво е бъг?

2. Основни принципи и цели на тестването – Testing & Quality; – Основни принципи;

3. Продукти на софтуерното тестване – тест сценарий и тест сет – Документация, съпровождаща тестовия процес – Test plan; – Test suite; – Test scenario; – Test case; – Тест мениджмънт системи и въведение в TestLink; – Упражнение.

4. Жизнен цикъл и етапи в разработката на софтуер (Software Development Life Cycle) – Разглеждане на различните фази при разработката на софтуер; – Модели и методологии; – Запознаване с Agile методологията за разработка на софтуер; – Въпроси и упражнения.

5. Етапи в софтуерното тестване – Разглеждане на тестовия процес и неговите етапи; – Въпроси и упражнения.

6. Класификация на нивата на тестване и типове тестване – Разглеждане на различните нива на тестване; – Разглеждане на най-разпространените типове тестване; – Въпроси и упражнения.

7. Управление на дефекти – Описание и управление на дефекти; – Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems); – Запознаване с JIRA; – Упражнение.

8. Техники за тестване – Статични техники за тестване; – Динамични техники за тестване; – Упражнение.

9. Техники за дизайн на тестове. Техники, базирани на спецификация или Black box Techniques – Въведение в основните техники за дизайн на тестовете; – Въведение в Black box Techniques; – Equivalence Partitioning; – Boundary Value Analysis; – Decision table testing; – State Transition; – Use case testing; – Упражнение.

10. Техники, базирани на вътрешната структура или White box Techniques – Statement testing and coverage; – Decision testing and coverage; – Упражнение.

11. Подходи при тестване на нова и на съществуваща функционалност – Стратегии при тестване на нова функционалност; – Стратегии при тестване на съществуваща функционалност; – Въведение в регресионното тестване (Regression testing); – Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване.

12. Тестване на производителността и натоварването – Performance Testing, Stress Testing, Load testing; – Въведение в JMeter; – Упражнение.

13. Организация на тестовия процес и типове инструменти в тестването – Тест мениджмънт; – Планиране и контрол; – Оценка на риска; – Въпроси и упражнения.

14. Инструменти в тестването – Въведение и класификация; – Разглеждане на различните типове инструменти в тестването; – Въпроси и упражнения.

15. Тестване на мобилни приложения (Mobile Testing)

16. Първи стъпки в релационни бази данни и основни заявки в SQL – Бази данни; – Запознаване с SQL; – Основни заявки с SQL; – Упражнение.

17. Въведение при тестване на web услуги (Web Services Testing) – Soap и REST базирани уеб услуги; – Въведение в SoapUI; – Упражнение.

18. Тестване на примерен софтуерен проект – практика (Practice) – Модулът включва практически упражнения по end to end тестване на примерно web базирано приложение.

19. Въведение в автоматизираното тестване – Локатори; – Въведение в Selenium IDE; – Упражнения със Selenium IDE.

ЗАПЛАЩАНЕ

Курсът е финансиран от CODIX. Обучението ще е БЕЗПЛАТНО за курсистите, които изпълнят условията за участие, завършат успешно обучението и работят определен период от време за компанията. Ще изговорим с теб всички подробности в първоначалния телефонен разговор.  Последвай линка и прочети повече за CODIX!

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА КУРСА

Ако искаш това за себе си, първо трябва да се регистрираш/запишеш.

След като се регистрираш, ще получиш потвърдителен имейл. Ще ти се обадим и по телефона за първоначален разговор. След този разговор ще ти изпратим линк и инструкции за входящ тест.
След като получим резултатите ти, ще получиш обратна връзка.

Успешно преминалите теста ще бъдат поканени на лично интервю.

Одобрените кандидати ще получат договор за обучение.

Старт на обучението на есен 2023 г.