Как се създава компютърна програма – 4 част. Тестери, билдъри, деплоймънт екип, поддръжка и DevOps

изображение-тестери-билдъри-деплоймънт-релийз-блог

В предишните три статии от поредицата разгледахме ролите на бизнес анализаторите, софтуерните архитекти и програмистите при създаването на софтуера. В последната част ще ти разкажем за останалите специалисти, наети в ИТ компанията.
Ето ги и тях:

Тестери

Сорс кодът е написан и идва ред той да бъде изтестван, за да се види дали работи и изпълнява задачите, които се искат от него по спецификация. Това е съществен етап от създаването на всяка една компютърна програма. Колегите, които се занимават с тази задача, се наричат тестери или Quality Assurance (QA). Тестерите проверяват функционалността за грешки и връщат разработката на автора й, ако грешките са прекалено много.

Всеки софтуер има грешки и работи с тях, но те трябва да са под определено ниво.

Тестерът проверява и връща кода за преработка и “фиксване на бъговете”. Това се повтаря, докато грешките не се сведат до минимум, програмата работи почти без проблеми и мениджърският екип не реши, че програмата вече работи в нормални рамки. Когато това се случи, кодът отива при билдърите.

Билдъри

Билдъри се нарича екипът, който сглобява всички парчета от кода и прави инсталационен пакет на програмата. Можем да си представим билд системата като един конвейер, на чийто вход се пускат всички парчета код, писани от програмистите, пускат се скриптове, които изпълняват определени задачи, минава през някакви етапи на компилиране и на изхода излиза изпълним файл (.ехе). Той се слага някъде, където клиентите могат да го свалят, инсталират и да използват новосъздадената компютърна програма. Версиите на пакетите могат да бъдат trial, beta, alpha, pre-release, release. Какъв да е типът на версията зависи от това колко бъгове има в програмата. Когато броят на бъговете е голям, версията е pre-release. Когато стигне до release грешките трябва да са на такова ниво, че програмата да е използваема и потребителят да може да изпълни всички use cases, описани в спецификацията на първа стъпка.

Деплоймънт екип

Това е екипът, който внедрява. Някои програми имат нужда от придружаващо внедряване в клиентския софтуер и това е работата на деплойърите. Обикновено те са много опитни програмисти, тъй като задачата по внедряването изисква комплексни познания. Този екип често работи на място при клиента и му помага да пусне своята компютърна програма в работен режим.

Екип по поддръжка

Има го във всяка произвежаща софтуер фирма. Обикновено това е екип от различни специалисти на няколко нива. Първо ниво поддържка са в пряк контакт с клиента и са в състояние да разрешат най-често повтарящите са запивания, свързани с нормалната експлоатация на програмата. Второ и трето ниво съпорт са специалисти, отстраняващи проблеми с различна трудност, възпрепятстващи нормалното използване на програмата. Понякога в следствие на клиентски запитвания или оплаквания се налага да се прави разработка на нова функционалност на продукта или промяна на съществуваща такава. Тогава се минава отново през целия цикъл на създаване на софтуерната програма.

DevOps

Целият процес по планиране на архитектура, създаване на софтуера, тестването и деплойването му след това е подкрепян от Development Operations софтуерни инженери (DevOps). Техните отговорности са многобройни, но най-грубо казано те отговарят за определяне на нуждите от хардуер за разработка, тестване и ползване на софтуера, отговарят за безпроблемното му деплойване (пускане в експлоатация), осигуряват средства за автоматизация и следят за сигурността на системата.

Когато човек работи съвсем сам, той трябва да може да се превъплъщава в различните роли, които изброихме – трябва да е бизнес анализатор, архитект, програмист, тестер, билдър и т.н. Но в общия случай хората се специализират в някой от етапите на изпълнение на проекта и работят само това.

Ако и ти искаш да се включиш в ИТ екипа на CODIX Bulgaria – един от световните лидери в разработката на финансов софтуер – запиши се на нашите обучения за професията Junior Back-end Developer.

Нашите курсове:

Курс по програмиране за професия Back-end Junior Developer със SQL, PL/SQL, Pro*C и C

Курс по програмиране за професия Back-end Junior Developer със SQL, PL/SQL, Embedded SQL и Java