Защо е важен сертификатът за програмистите?

Защо е важен сертификатът за програмистите?

Сертификатите по програмиране могат да дадат предимство на младите хора, които търсят работа. Независимо към каква специализация са се насочили в софтуерната индустрия, наличието на сертификат за програмиране или разработване може да подобри тяхната автобиография (CV на английски) и да им помогне да се откроят от останалите кандидати.

Сертификатът може да бъде много полезен за хора с малък или никакъв опит в дадена област. Той улеснява потенциалните работодатели да идентифицират конкретни умения, които са нужни за търсената позиция.

Сертификатите са професионални признания, които потвърждават уменията и опита ви в областта на информационните технологии и могат да докажат вашите квалификации за различни позиции за програмисти. Много организации предоставят сертификати за програмиране, които се фокусират върху различни теми и обикновено включват изпит, който трябва да издържите, за да получите признанието.

Информационните технологии е една област, която отбеляза огромен растеж за кратък период от време. Ако искате да бъдете професионалист в тази сфера, тогава е много важно да следите съвременните технологични промени. Един от най-сигурните начини да бъдете в крак с тази бързо развиваща се индустрия е чрез сертифициране по програмиране, тъй като това e световно признат критерий, съпоставен със специфичен набор от умения въз основа на стандартизирано тестване.

Проучванията показват, че сертификатите са от полза за компаниите, тъй като сертифицираните лица демонстрират по-висока производителност и минимизират времето за изпълнение на задачи, тъй като имат подходящ набор от умения за справяне с проблеми. Също така помага да се гарантира, че екипите, работещи по различни ИТ проекти, притежават нужните знания и отговарят на очакваните нива. Следователно и допринася за значително намаляване на разходите,  а също така води и до по-добро удовлетворение у клиентите. Това е и една от основните причини компаниите да помагат и насърчават служителите си да следват и да се записват за програми за сертифициране. Те им помагат като ги плащат и им дават достатъчно свободно време за подготовка.

Почти всички курсове за сертифициране се провеждат онлайн. Ресурсните материали за подготовка за тях са достъпни в Интернет и се предоставят след записване за конкретния курс. За опитни разработчици сертификатите представляват продължаващо обучение чрез нови интерпретации и практики свързани с програмирането.  Ако иска да завърши курс за сертифициране, човек обикновено трябва да посещава онлайн курсове и след това да премине един или повече изпити , които обикновено включват комбинация от въпроси с множество възможности за избор и практични задачи.

За програмистите сертифицирането по езици за програмиране ги прави подходящи за по-добра работа и по-висока заплата. Проучванията показват, че онлайн сертификатите имат потенциала да увеличат заплатите с 20 – 40%. Независимо от факта, че сертификатът може да бъде за инструмент, език за програмиране или дори за специфична платформа, наличието на такъв показва дълбоката ангажираност в професията. Въпреки че е факт, че опитът и уменията за развитие в реалния свят са ключовите изисквания за работа, в наши дни, сертифицирането се е превърнало в стандартен критерий за кандидатите.

За лица, работещи в ИТ сектора, които може да искат да проучат нова кариера и следователно трябва да придобият по-голям набор от умения, сертификатът  е най-добрата опция.