Как се създава компютърна програма – 1 част. Бизнес анализаторите

изображение-бизнес-анализатори-блог

Когато става въпрос за компютърна програма, всеки човек автоматично я свързва с професията на програмиста. Компютърните програми се пишат от програмисти, това е обяснението за крайния потребител. Всъщност в производството на един софтуер вземат участие различни екипи от софтуерни професионалисти, които решават определени проблеми и вършат своя дял от работата. Програмистите са само една част от цялата картинка и категорично не са единствените наети в ИТ компанията.

В поредица от статии ще ти разкажем какво прави всеки един от хората, „замесени“ в производството на програмата, и каква длъжност заема в софтуерната фирма.

Бизнес анализаторите

Всеки софтуер се създава, за да реши конкретна нужда или проблем на бизнес или на група крайни потребители.
Първите хора, които се включват в създаването на софтуера, са бизнес анализаторите. Те трябва да познават много добре работата, процесите и нуждите на клиента, за който ще се създава програмата. Трябва да познават и възможностите на софтуера или на програмистите, за да могат да опишат точно какво се изисква от бъдещия продукт.

Тяхната задача е да оценят казуса на клиента и да решат дали за него може да се напише работещ софтуер. Те са специалистите, които осъществяват връзката между света на бизнеса и света на ИТ хората.

Клиентът има идея за крайния резултат, който иска да постигне. Примерно той иска да натисне копче и да види конкретни данни и графики. А анализаторите, които познават бизнес аспекта на дейността, оглеждат от всички страни и разписват всички случаи на употреба (use cases), които ще доведат до искания от клиента краен резултат.

Още на този първи етап на анализ всичко трябва да стане напълно ясно. Ако има някакви процедурни или научни проблеми, те трябва да се изяснят от бизнес анализаторите. Например трябва да са ясни формулите, по които ще се изчисляват лихви, или как ще се управляват складовите наличности. Трябва да е ясно всичко, което в последствие ще бъде въведено като програмен код.

Спецификация

След пълния анализ на заданието се прави описание, с което бизнес хората „превеждат на ИТ език“ заданието, за да може човекът или екипът, които следват, да го разберат и да свършат своята част от работата. Този превод се нарича спецификация и той още не е програмиране.

В следващата статия от поредицата ще те запознаем с човека/екипа, който ще се появи в проекта след бизнес анализаторите.
Следва продължение.

Нашите курсове:

Курс по програмиране за професия Back-end Junior Developer със SQL, PL/SQL, Pro*C и C

Курс по програмиране за професия Back-end Junior Developer със SQL, PL/SQL, Embedded SQL и Java